میلگرد ۲۸ آریان فولاد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ آریان فولاد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۲۸ آریان فولاد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۸۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بویین زهرا (قزوین)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۳۸۵

۲۹ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-