میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۶۷۱

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۹۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۷۱

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۹۵

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

دیروز