میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۵۵

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

میلگرد ۱۶ خلیج فارس (آتیه خاورمیانه) ( آجدار - A3 )