میلگرد ۱۰ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۱۰ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

اروند -خرمشهر

کیلوگرم

۱۴,۸۰۰

۲۱ آذر ۱۴۰۰