میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۱۰ هیربد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۸۸

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۸۸

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

زرندیه (مرکزی)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-