میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۴

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۲۰

امروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

سمنان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان ( آجدار - A3 )