میلگرد ۱۰ روهینا ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ روهینا ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۱۰ روهینا ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۳۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۱۳۵

۱ آبان ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

دزفول

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-