میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۹۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۲۰

دیروز

میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )