لوله مبلی 13 ضخامت 0.7

لوله مبلی 13 ضخامت 0.7

تعداد ارایه دهنده : 2

لوله مبلی 13 ضخامت 0.7

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

لوله مبلی 13 ضخامت 0.7