سیم مفتول مسوار سایز 3.5

سیم مفتول مسوار سایز 3.5

تعداد ارایه دهنده : 2

سیم مفتول مسوار سایز 3.5

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۹۱۸

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

کیلوگرم

۳۲,۵۰۰

۴ روز پیش

سیم مفتول مسوار سایز 3.5