سیم مفتول سیاه سایز 1.5

سیم مفتول سیاه سایز 1.5

تعداد ارایه دهنده : 4

سیم مفتول سیاه سایز 1.5

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۴,۵۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲,۵۶۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

سیم مفتول سیاه سایز 1.5