تیرآهن ۱۴ البرز غرب (IPE14)

تیرآهن ۱۴ البرز غرب (IPE14)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن ۱۴ البرز غرب (IPE14)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۹۲

۱۳ تیر ۱۴۰۲

تیرآهن ۱۴ البرز غرب (IPE14)