استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت انلاین میلگرد

وزن میلگرد 20

وزن میلگرد ۲۰ پرشین

وزن میلگرد ۲۰ پرشین بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی پرشین فولاد و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۰ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد 20

وزن میلگرد ۲۰ هیربد

وزن میلگرد ۲۰ هیربد بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی ساوه و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۰ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت میلگرد …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد 20

وزن میلگرد ۲۰ هشترود

وزن میلگرد ۲۰ هشترود بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی هشترود تبریز و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۰ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت …

بیشتر بخوانید »
وزن میلگرد 20

وزن میلگرد ۲۰ مشهد

وزن میلگرد ۲۰ مشهد بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی نیک صدرا توس و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۰ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه …

بیشتر بخوانید »