استعلام قیمت
بدون شماره
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی جایگزین بسیار مناسبی برای کفپوش های مرسوم مانند کاشی و سرامیک می باشد. برای خرید کفپوش بتنی توجه به تراکم، نکته مهمی می باشد زیرا تراکم بالا به افزایش مقاومت و استحکام کفپوش کمک می کند. کفپوش بتنی پازلی در طرح های مختلف آی، طرح موج، ساسو، نوستالیت، چلیپا و …. تولید می شود. هر کدام از این طرح ها مناسب محل خاصی می باشد. به طور مثال طرح آی و چلیپا مناسب کفسازی پیاده رو و طرح موج مناسب برای کنار استخرها می باشد. به طولی کلی کفپوش بتنی پازلی به دلیل تنوع، انتخاب های زیادی در اختیار کارفرما قرار می دهد.

کفپوش بتنی پازلی قیمت

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۲۰*۱۰*۶ طرح ساده رنگ طوسی با قیمت ۱۹۱۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۲۰*۱۰*۶ طرح ساده رنگ قرمز با قیمت ۲۰۱۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۳۰*۳۰*۶ طرح ساده رنگ قرمز با قیمت ۲۰۱۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۲۰*۲۰*۶ طرح ساده رنگ قرمز با قیمت ۲۰۱۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی شیاردار

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۴۰*۴۰*۶ طرح شیاردار رنگ طوسی با قیمت ۲۵۵۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۲۰*۱۰*۸ طرح ترافیکی ۶ضلعی رنگ طوسی با قیمت ۲۲۷۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس ابعاد ۲۰*۱۰*۸ طرح ترافیکی رنگ قرمز با قیمت ۲۳۷۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس طرح نوستالیت رنگ زرد با قیمت ۲۳۳۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آپتوس طرح آی رنگ مولتی کالر قرمز-زرد با قیمت ۲۶۰۰۰۰ تومان در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۱۰*۱۰*۶ طرح ساده رنگ طوسی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۵۰*۵۰*۶ طرح ساده رنگ مولتی کالر طوسی-سیاه در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح حصیری رنگ مشکی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح دمبلی رنگ قرمز در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح ۸ضلعی رنگ سفید در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح ترمو نوستالیت رنگ طوسی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح نوستالیت رنگ سفید در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی آراکس

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح ساسو رنگ زرد در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۱۰*۲۰*۸ طرح ساده رنگ مولتی کالر قرمز-مشکی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۲۰*۳۰*۸ طرح ۵تکه رنگ طوسی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس طرح ریسو رنگ قرمز در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۴۰*۴۰*۶ طرح شیاردار نابینایان رنگ مشکی در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۲۵*۲۵ طرح ساده رنگ سفید در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۲۵*۲۵ طرح ساده رنگ زرد در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی برند آراکس ابعاد ۵۰*۵۰ طرح ساده رنگ سفید در سایت عمران مدرن ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کفپوش بتنی پازلی با شماره ۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

کفپوش بتنی

واش بتن

نیوجرسی بتنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای متن ها چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 4 نظر)

۴ نظر

  1. کفپوش بتنی پازلی طرح موج موجوده؟

  2. آیا طرح کفپوش بتنی پازلی بر مقاومت آن تاثیر دارد؟