استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶

میلگرد ۱۶ چند کیلو است
میلگرد ۱۶ چند کیلو است

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ برای محاسبه ی تعداد میلگرد بارگیری شده در هر تریلی کاربرد دارد. هر ظرفیت میلگرد که در واقع برابر با یک تریلی معادل ۲۲ تن بار است توانایی حمل بیش از ۱۱۰۰ عدد میلگرد ۱۶ را خواهد داشت. جدول زیر تعداد شاخه های هر ظرفیت میلگرد را بر اساس وزن یک شاخه میلگرد بررسی کرده است:

نام کارخانهتعداد میلگرد ۱۶ هر تریلی
ذوب آهن۱۱۵۸
خلیج فارس۱۱۹۰
در شاهین۱۱۵۸
آریان فولاد۲۲۰۰
اذر امین۲۱۵۷
امین تیکمه داش۱۱۹۰
چلیک تبریز۱۲۶۵
آریا ذوب۱۱۶۱
آرین فولاد۱۲۲۳
آرین۱۲۲۳
اناهیتا۱۲۲۳
ابرکوه۱۱۶۱
یزد۱۱۰۰
ارگ۱۱۹۰
فایکو۱۱۵۸
البرز۱۱۹۰
تاکستان۱۱۹۰
امیرکبیر۱۲۲۳
خزر۱۲۲۳
زرین دشت۱۱۹۰
ایوان غرب۱۱۹۰
بافق۱۱۵۸
کرمان بردسیر۱۱۶۱
بردسیر۱۱۶۱
جهان فولاد۱۲۵۸
کرمانشاه۱۳۳۴
حدید۱۴۲۰
سیرجان۱۴۲۰
حسن رود۱۲۲۳
خرمدشت۱۲۲۳
خلیج فارس۱۱۹۰
درپاد تبریز۱۱۵۸
دماوند۱۲۲۳
اردبیل۱۲۵۸
اصفهان۱۱۵۸
ذوب آهن کرمان کرمان۱۱۵۸
نورد کرمان۱۱۵۸
راد همدان۱۲۵۸
آستارا۱۲۲۳
روهینا دزفول۱۱۹۰
روهینا دزفول۱۱۹۰
میاندوآب۱۱۵۸
آذر گستر سدید۱۱۶۱
ذوب آهن اصفهان۱۱۵۸
فولاد آلیاژی۱۱۹۰
آیین صنعت۲۳۱۶
نوین متین۲۲۰۰
کویر۱۱۴۶
فولاد سپهر۱۱۶۱
سپهر۱۱۶۱
ابهر۱۱۵۸
شاهرود۱۲۲۳
بناب۱۲۰۳
شمس۱۲۵۸
شمس۱۲۵۸
شیراز۱۲۵۸
شیراز۱۲۵۸
صائب تبریز۱۱۹۰
زاگرس۱۱۶۱
صدر فولاد لرستان۱۱۹۰
ظفر۱۲۷۲
ظفر بناب۱۲۷۲
میلگرد ارومیه۱۱۹۰
فولاد آلیاژی۱۱۹۰
نیشابور۱۱۷۱
میلگرد پارسیان۱۱۹۰
قزوین۱۱۶۱
پرند۱۱۹۰
گلستان۱۱۶۱
فولاد خرم آباد۱۱۹۰
قائم۱۲۴۳
معراج۱۱۹۰
معراج۱۱۹۰
کیان کاشان۱۲۲۳
کیان کاشان۱۲۲۳
میانه۱۵۱۸
سمنان۱۱۵۸
نوین ابهر۱۲۵۸
مشهد۱۱۶۵
هشترود۱۲۵۸
هیربد۱۱۶۱
پرشین۱۱۶۱
اروند۱۱۵۸
تیکمه داش۱۱۶۱
اهواز۱۱۵۸
کویر کاشان۱۱۴۶
کیان فولاد ابهر۱۲۱۶
مهام۱۱۹۰

وزن مخصوص میلگرد ۱۶

برای بررسی وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ بهتر است وزن مخصوص میلگرد بررسی شود. وزن مخصوص میلگرد  به معنای میزان وزن در واحد حجم میلگرد است. حجم میلگرد ۱۶ در واحد طول  سانتی متر کعب است. میزان وزن مخصوص میلگرد به متریال ساخت وابسته است. عناصری که در ساخت میلگرد به کار میروند در نهایت میتوانند بر وزن مخصوص نهایی تاثیر داشته باشند. در ادامه نمونه ای از وزن مخصوص عناصر مورد استفاده در تولید میلگرد ارائه شده است:

 • وزن مخصوص آهن : ۷۸/۶
 • وزن مخصوص استیل: ۷۸/۴
 • وزن مخصوص گالوانیزه : ۷۸.۶
 • وزن مخصوص منگنز : ۷۲.۱
 • وزن مخصوص روی : ۸۹
 • حجم میلگرد ۱۶ =  ۰.۴۰۲ متر مکعب
 • سطح مقطع میلگرد ۱۶ = ۰.۵۱ متر مکعب

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ بیشتر از استاندارد اشتال

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ در کارخانه های زیر سنگین تر از استاندارد اشتال است:

 • درپاد تبریز
 • فولاد یزد
 • فایکو ساری
 • بافق یزد
 • درپاد
 • ذوب آهن اصفهان
 • ذوب آهن کرمان
 • زرین
 • سیادان ابهر
 • نورد گرم سمنان
 • اروند اهواز
 • کاشان

وزن واحد میلگرد ۱۶   

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ مربوط به هر میزان بار یا بندیل میلگرد دارای تعداد مشخصی از شاخه است. برای محاسبه ی تعداد شاخه میلگردهای هر بندیل نیاز است تا وزن بندیل را تقسیم بر وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ کنید. نتیجه نهایی تعداد وزن میلگردهای بندیل را نشان خواهد داد. معمولا وزن میلگرد ۱۶ بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند. البته برخی کارخانه ها مانند ذوب آهن یا حسن رود یا بردسیر دارای وزن بندیل های متفاوتی هستند. تعداد میلگرد موجود در بندیل های ۲ تنی در جدول زیر ارائه شده است:

نام کارخانهتعداد میلگرد ۱۶ هر بندیل
ذوب آهن۱۰۶
خلیج فارس۱۰۹
در شاهین۱۰۶
اذر امین۱۹۷
امین تیکمه داش۱۰۹
چلیک تبریز۱۱۵
آریا ذوب۱۰۶
آرین فولاد۱۱۲
آرین۱۱۲
اناهیتا۱۱۲
ابرکوه۱۰۶
یزد۱۰۰
ارگ۱۰۹
فایکو۱۰۶
البرز۱۰۹
تاکستان۱۰۹
امیرکبیر۱۱۲
خزر۱۱۲
زرین دشت۱۰۹
ایوان غرب۱۰۹
بافق۱۰۶
کرمان بردسیر۱۰۶
بردسیر۱۰۶
جهان فولاد۱۱۵
کرمانشاه۱۲۲
حدید۱۳۰
سیرجان۱۳۰
حسن رود۱۱۲
خرمدشت۱۱۲
خلیج فارس۱۰۹
درپاد تبریز۱۰۶
دماوند۱۱۲
اردبیل۱۱۵
اصفهان۱۰۶
ذوب آهن کرمان کرمان۱۰۶
نورد کرمان۱۰۶
راد همدان۱۱۵
آستارا۱۱۲
روهینا دزفول۱۰۹
روهینا دزفول۱۰۹
میاندوآب۱۰۶
آذر گستر سدید۱۰۶
ذوب آهن اصفهان۱۰۶
فولاد آلیاژی۱۰۹
آیین صنعت۲۱۱
نوین متین۲۰۰
کویر۱۰۵
فولاد سپهر۱۰۶
سپهر۱۰۶
ابهر۱۰۶
شاهرود۱۱۲
بناب۱۱۰
شمس۱۱۵
شمس۱۱۵
شیراز۱۱۵
شیراز۱۱۵
صائب تبریز۱۰۹
زاگرس۱۰۶
صدر فولاد لرستان۱۰۹
ظفر۱۱۶
ظفر بناب۱۱۶
میلگرد ارومیه۱۰۹
فولاد آلیاژی۱۰۹
نیشابور۱۰۷
میلگرد پارسیان۱۰۹
قزوین۱۰۶
پرند۱۰۹
گلستان۱۰۶
فولاد خرم آباد۱۰۹
قائم۱۱۳
معراج۱۰۹
معراج۱۰۹
کیان کاشان۱۱۲
کیان کاشان۱۱۲
میانه۱۳۸
سمنان۱۰۶
نوین ابهر۱۱۵
مشهد۱۰۶
هشترود۱۱۵
هیربد۱۰۶
پرشین۱۰۶
اروند۱۰۶
تیکمه داش۱۰۶
اهواز۱۰۶
کویر کاشان۱۰۵
کیان فولاد ابهر۱۱۱
مهام۱۰۹

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ مهام

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ مهام بر اساس ترکیبات شمش مورد استفاده در کارخانه‌ی کیهان مهام و استانداردهای کارخانه تعیین می‌شود. با در اختیار داشتن وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ میتوان قیمت شاخه‌ای را حساب کرد. با توجه به اینکه قیمت میلگرد به صورت کیلویی اعلام می‌شود، دانستن وزن میلگرد۱۶ مهام برای محاسبه‌‌ قیمت میلگرد ۱۶ مهام ضروریست. در حجم بالا تفاوت وزن به شدت در قیمت تاثیرگذار خواهد بود. آخرین قیمت میلگرد ۱۶ از تمامی کارخانه‌ها در سایت عمران مدرن به صورت روزانه ارائه می‌شود. کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید و روی قیمت میلگرد ۱۶ کلیک کنید. جدول زیر اطلاعات اولیه در مورد میلگرد۱۶ کیهان مهام  آج۴۰۰ در اختیار شما قرار خواهد داد:

۱۸.۹۶ 
18.5وزن هر شاخه میلگرد نمره ۱۶
۱۸.۹۶استاندارد اشتال

برای مطالعه بیشتر:

قیمت میلگرد ۸ سمنان

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد ۶.۵ کاشان

قیمت میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد ۱۶ امروز

میلگرد ۱۴ قیمت چنده

جدیدترین قیمت روز میلگرد شاهین بناب

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد میانه ۲۰

میلگرد ۱۶ چند کیلو است ؟

میلگرد ۱۴ چند کیلو است

قیمت روز میلگرد میانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!