استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد چلیک تبریز

وزن میلگرد چلیک تبریز برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردچلیک تبریز در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد چلیک تبریز به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد چلیک

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۰ چلیک تبریز A2

7.5

7.4

وزن میلگرد ۱۲ چلیک تبریز A3

10.44

10.65

وزن میلگرد ۱۴ چلیک تبریز A3

14.52

14.52

وزن میلگرد ۱۶ چلیک تبریز A3

17.4

18.96

وزن میلگرد ۱۸ چلیک تبریز A3

23

24

وزن میلگرد ۲۰ چلیک تبریز A3

10

29.64

وزن میلگرد ۲۲ چلیک تبریز A3

33.96

35.76

وزن میلگرد ۲۵ چلیک تبریز A3

10

46.2

وزن هر شاخه میلگرد چلیک تبریز

وزن میلگرد چلیک تبریز

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۰ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۰ حدود ۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۰ حدود ۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۰.۶۳

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۶ حدود ۱۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۶ حدود ۱۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۱.۴۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۸ حدود ۲۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۱۸ حدود ۲۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۱.۹۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۰ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۰ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۰.۸۴

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۲ حدود ۳۳.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۲ حدود ۳۳.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۲.۸۳

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۵ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ چلیک تبریز چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد چلیک تبریز نمره ۲۵ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ چلیک تبریز

وزن استاندارد

۰.۸۴

۳.۸۵

میلگرد چلیک تبریز آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد چلیک تبریز آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد چلیک تبریز

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد چلیک تبریز به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد چلیک تبریز

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده چلیک تبریز : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار چلیک تبریز : ۶ میلی‌متر

میلگرد چلیک تبریز آجدار ( آج جناقی )

میلگرد چلیک تبریز آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد چلیک تبریز

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد چلیک تبریز به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد چلیک تبریز

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده چلیک تبریز : ۶ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار چلیک تبریز : ۵ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد چلیک تبریز

کارخانه میلگرد چلیک تبریز واقع در آذربایجان شرقی / میانه – عجب شیر از تولیدکنندگان برتر انواع مقاطع فولادی – میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی SSC به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه چلیک تبریز :

۰۴۱-۳۷۶۳۳۹۹۶-۹۷

تلفن کارخانه چلیک تبریز :

۰۴۱-۳۷۶۳۳۹۹۶-۹۷

آدرس وب سایت میلگرد چلیک تبریز :

saebsteelco.ir

آدرس کارخانه چلیک تبریز :

آذربایجانشرقی- شهرستان عجب شیر- ناحیه صنعتی خضرلو

هر بندیل میلگرد۱۲ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ چلیک تبریز حدود ۱۹۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ چلیک تبریز حدود ۲۱۰۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ چلیک تبریز حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ چلیک تبریز حدود ۱۵۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ چلیک تبریز حدود ۱۱۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ چلیک تبریز حدود ۱۲۶۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ چلیک تبریز حدود ۸۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ چلیک تبریز حدود ۹۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ چلیک تبریز حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ چلیک تبریز حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ چلیک تبریز حدود ۵۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ چلیک تبریز حدود ۶۴۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ چلیک تبریز چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ چلیک تبریز حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵چلیک تبریز چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ چلیک تبریز حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ قم

قیمت میلگرد ۱۶ یاسوج

قیمت میلگرد ۲۲ دامغان

قیمت میلگرد ۳۲ ایلام

قیمت میلگرد ۶ رشت

قیمت میلگرد ۱۴

قیمت میلگرد۱۲

قیمت میلگرد میانه

خرید میلگرد

قیمت میلگرد ۱۲ امروز

نمودار قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد ۱۴ بناب

میلگرد۱۰

قیمت میلگرد ۱۴ امیرکبیر

وزن میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت هر شاخه میلگرد

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *