استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد هیربد

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود.

میلگرد هیربد زرندیه ساوه

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۲۱-۷۲۳۷۹۰۰۰ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

JT-HIRBOD

وزن میلگرد هیربد

ترکیبات میلگردهای تولید شده در کارخانه میلگرد هیربد زرندیه ساوه به شرح زیر است:

قطر نام کارخانه کربن سیلیسیم منگنز فسفر گوگرد نیتروژن
۸ هیربد زرندیه ۰.۳۲ ۰.۶ ۰.۷۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۰ هیربد زرندیه ۰.۳۲ ۰.۶ ۰.۷۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۰ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۲ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۴ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۶ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۱۸ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۲۰ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۲۲ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۲۵ هیربد زرندیه ۰.۴ ۰.۶ ۱.۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۲۵ هیربد زرندیه ۰.۴ ۰.۶ ۱.۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۲۸ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲
۳۲ هیربد زرندیه ۰.۲۲ ۰.۶ ۱.۶ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۵ ۰.۰۱۲

وزن میلگرد ۸ هیربد چند کیلوگرم است ؟

وزن میلگرد ۸ هیربد زرندیه ساوه حدود ۴.۷ کیلوگرم است و وزن استاندارد میلگرد ۸ از جدول شتال ۴.۷۴ است. میلگرد هیربد داراری وزنی برابر با استاندارد اشتال است است.

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۸ برای هر شاخه چقدر است؟

وزن میلگرد ۸ هیربد  معادل ۴.۷۴ کیلوگرم است.

تعداد میلگرد هیربد زرندیه نمره ۸ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۸ حدود ۴۲۲ عدد

وزن میلگرد ساوه نمره ۸ برای هر تریلی چقدر است ؟

و تعداد میلگرد های نمره ۸ هیربد که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۴۶۴۲ عدد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۱۰چند کیلو گرم است ؟

وزن میلگرد ۱۰ هیربد حدود ۷.۳۹ کیلو گرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه چند کیلوگرم است؟

هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۶۱۶ کیلوگرم است

وزن میلگرد ۱۲ هیربد زرندیه چند کیلو است ؟

وزن میلگرد ۱۲ هیربد برای هر شاخه معادل ۱۰.۶۵ کیلوگرم است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۱۴

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۱۴ هیربد با وزن ۱۴.۵۲ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۲ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد گام آج یکنواخت ۷ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۱۴ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۱۵.۵ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۱ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۱۳ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۱.۴ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۹۱ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۸.۴ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۱۴ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۵۶ و ۱۵۴ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۱.۲۱ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۵ و ۵ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۴

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۱۴ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد ۱۴ هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۱۴ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۱۴.۵۲ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۲۸۳۱۴۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۴ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۱۴ ۱۳۷ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۱۵۱۵ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۱۴ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۱۴ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۱۴ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال ۱۴.۵۲ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۱۴ برابر با ۱.۲۱ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۱۴ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۱۴ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد ۱۴ هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۱۴ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۱۶

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۱۶ هیربد با وزن ۱۸.۹۶ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۱۶ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۱۶ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۶

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۱۶ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد ۱۶ هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۱۶ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۱۸.۹۶ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۳۶۹۷۲۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۶ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۱۶ ۱۰۵ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۱۱۶۰ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۱۶ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۱۶ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۱۶ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال ۱۸.۹۶ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع برابر با ۱۸.۹۶ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد۱۶ساوه بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۱۶ساوه دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد ۱۶ هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۱۶ساوه دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۱۸

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۱۸ هیربد با وزن ۲۲.۵ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۱۸ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۱۸ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۸

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۱۸ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۱۸ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۲۲.۵ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۴۴۸۵۰۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۱۸ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۱۸ ۸۶ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۹۵۶ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۱۸ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۱۸ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۱۸ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال ۲۴ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد کمتر از استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۱۸ برابر با ۱.۸۸ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۱۸ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۱۸ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۱۸ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۲۰

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۲۰ هیربد با وزن ۲۸.۹۲ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد هیربد

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۲۰ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۲۰ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۰

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۲۰ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۲۰ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۲۸.۹۲ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۵۶۳۹۴۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۰ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۲۰ ۶۹ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۷۶۰ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۲۰ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۲۰ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۲۰ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال ۲۹.۶۵ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد کمتر از استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۲۰ برابر با ۲.۴۱ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۲۰ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۲۰ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۲۰ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۲۲

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۲۲ هیربد با وزن ۳۵.۷۶ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۲۲ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۲۲ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۲

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۲۲ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۲۲ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۳۵.۷۶ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۶۹۷۳۲۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۲ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۲۲ ۵۵ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۶۱۵ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۲۲ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۲۲ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۲۲ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۲ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۲۲ برابر با ۲.۹۸ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۲۲ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۲۲ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۲۲ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۲۵

وزن میلگرد هیربد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۲۵ هیربد با وزن ۴۶.۲ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A4

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۲۵ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۲۵ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ و تلفن کارخانه ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۲۵ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۲۵ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۴۶.۲ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۹۰۰۹۰۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۲۵ ۴۳ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۴۷۶ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۲۵ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۲۵ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۲۵ A4 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۵۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۵ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۲۵ برابر با ۳.۸۵ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۲۵ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۲۵ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۵۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۵۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۵۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۵۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۱.۸ برابر با ۰ و برای آج ۱.۸ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۵۰۰ برابر با ۱.۸ و برای آج ۵۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۱.۸ و ۱.۸ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۰.۰۴۵ برابر با ۵۰۰ و برای آج ۵۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۲۵ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۵۰۰ برابر با ۰.۴ و برای آج ۵۲۰ برابر با ۰.۳۲ معادل ۰.۴ ۰.۳۲ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۲۸

وزن میلگرد هیربد زرندیه بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۲۸ هیربد با وزن ۵۷.۹۶ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد هیربد

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۲۸ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۲۸ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۸

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۲۸ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۲۸ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۵۷.۹۶ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۱۱۳۰۲۲۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۸ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۲۸ ۳۴ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۳۷۹ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۲۸ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۲۸ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۲۸ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۸ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۲۸ برابر با ۴.۸۳ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۲۸ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۲۸ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۲۸ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد نمره ۳۲

وزن میلگرد یزد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۳۲ هیربد با وزن ۷۶.۵ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۳۲ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۳۲ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۳۲

برای استعلام وزن میلگرد هیربد و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد : ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ و تلفن کارخانه ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۳۲ هیربد

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد ) نمره ۳۲ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۷۶.۵ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۱۴۹۱۷۵۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۳۲ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۳۲ ۲۶ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۲۸۷ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۳۲ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۳۲ هیربد روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد نمره ۳۲ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال ۷۵.۷۲ است. میلگرد هیربد داراری وزن میلگرد بیشتر از استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۳۲ برابر با ۶.۳۸ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۳۲ ساوه بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۳۲ ساوه دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۱.۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴۵ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۳۲ ساوه دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵

وزن میلگرد یزد بر اساس متریال ساخت و شمش مورد استفاده در کارخانه متفاوت است.این میلگرد با نام میلگرد هیربد زرندیه نیز شناخته می‌شود. آگاهی از قیمت روز میلگرد ساوه کمک خواهد کرد تا آنالیز دقیق‌تری از شرایط بازار داشته باشیم و زمان مناسبی را برای خرید اینترنتی میلگرد انتخاب کنیم.

هیربد زرندیه نام مربوط به کارخانه هیربد زرندیه به صورت علامت اختصاری :

HIRBOD

شناخته می‌شود. در واقع علامت

CT-HIRBOD

بر اساس هر کدام از انواع میلگرد تولیدی این کارخانه حکاکی شده است. وزن آن نسبت به قطر متغیر است. میلگرد ۲۵ هیربد با وزن ۴۶.۲ دارای عدد پهنای آج طولی یکنواخت ۱.۲۵ و عدد ارتفاع آج طولی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد گام آج یکنواخت ۵ است.

وزن میلگرد ساوه A3

پیش از محاسبه‌ی قیمت انواع میلگرد امروز باید از جزئیات ویژگی‌های میلگرد مطلع بود تا بتوان قیمت بار را محاسبه کرد. همچنین میلگرد ۲۵ هیربد دارای عدد قطر خارجی آج یکنواخت ۹ و عدد پهنای آج یکواخت عرضی ۷.۵ و عدد ارتفاع آج عرضی یکنواخت ۰.۷۵ و عدد قطر زمینه آج یکنواخت ۷.۵ و عدد پهنای آج عرضی دوکی ۰.۸ است. عدد ارتفاع آج عرضی دوکی ۰.۵۲ و عدد سطح نسبی آج دوکی ۵.۷ و عدد سطح مقطع اسمی و سطح نسبی آج دوکی میلگرد ۲۵ ساوه به ترتیب برابر است با ۰.۰۴۵ و ۵۰.۳ میلیمتر است. هر متر میلگرد هیربد زرندیه دارای وزن ۰.۳۹۵ کیلوگرم است. که در محاسبه‌ی شاخه ای و متری وزن میلگرد هیربد زرندیه نیاز است. عدد میزان رواداری میلگرد آجدار و ساده هیربد زرندیه برابر است با ۸ و ۷ است.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵

برای استعلام وزن میلگرد هیربد زرندیه و کافیست به سایت عمران مدرن و لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

سایر محصولات کارخانه ساوه شامل شمش فولادی، میلگرد، لوله ، مقاطع باز فولادی ، قوطی است.

تلفن دفتر فروش کارخانه هیربد زرندیه : ۰۲۱-۸۶۴۵۲۵۰۰ و تلفن کارخانه ۰۹۳۹۹۰۳۱۳۳۱ است و آدرس محل کارخانه بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان است.

برای استعلام وزن میلگرد تهران / ساوه کافیست به سایت عمران مدرن مراجعه کنید یا روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

قیمت میلگرد ۲۵ هیربد زرندیه

وزن میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه (هیربد زرندیه ) نمره ۲۵ برای هر شاخه چقدر است؟

برای محاسبه وزن میلگرد هیربد زرندیه برای هر شاخه به وزن نیاز است که این میلگرد وزنی معادل ۴۶.۲ کیلوگرم دارد. وزن میلگرد هیربد زرندیه به صورت شاخه ای معادل ۹۰۰۹۰۰ تومان است. برای استعلام قیمت روزانه به سایت عمران مدرن بخش قیمت آهن و میلگرد مراجعه کنید.

وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵ برای هر بندیل چقدر است؟

تعداد شاخه ای که در هر بندیل این کارخانه گنجانده شده برای میلگرد نمره ۲۵ ۴۳ عدد و تعداد میلگرد هایی که در تریلی ۱۸ چرخ جا می‌شود ۴۷۶ عدد است

وزن میلگرد ساوه نمره ۲۵ برای هر تریلی چقدر است ؟

و وزن میلگرد ساوه برای هر تریلی ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان و برای هر بندیل ۳۹۰۰۰۰۰۰ است. برای این محاسبات مبنای قیمت هر کیلو ۱۹۵۰۰ در نظر گرفته شده است. برای دریافت وزن میلگرد ۲۵ هیربد زرندیه روی لینک کالا کلیک کنید.

استعلام وزن میلگرد هیربد زرندیه نمره ۲۵ A3 و خرید از ارزان ترین فروشنده

قیمت بخش وزن میلگرد هیربد زرندیه سایت عمران مدرن مراجعه کنید و اطلاعات تمامی قطرهای تولید این کارخانه را دریافت کنید. در ادامه بخشی از جزئیات تولیدات این کارخانه بررسی می‌شود:

عدد استحکام نهایی این میلگرد برابر است با ۶۰۰ مگاپاسکال و در حالت استاندارد وزن این قطر از میلگرد از جدول شتال وزن هر شاخه میلگرد نمره ۲۵ است. میلگرد هیربد زرندیه داراری وزن میلگرد برابر با استاندارد اشتال است است. در واقع وزن هر متر میلگرد ۲۵ برابر با ۳.۸۵ است.

وزن میلگرد ۱۴

وزن میلگرد ۱۶

وزن میلگرد ۸

ترکیبات میلگرد ۲۵ هیربد بر خواص و وزن آن تاثیر گذار است. میلگرد ۲۵ هیربد دارای عنصر گوگرد برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۰۴ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ معادل ۰.۰۴ و ۰.۰۴درصد و و عنصر سیلسیم برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۰.۶ و ۰.۵۵ درصد و عنصر فسفر معادل ۰.۰۴۵ و ۰.۰۴ درصد و میلگرد وزن میلگرد هیربد ساوه دارای عنصر برای آج ۱.۶ برابر با ۰ و برای آج ۱.۵ برابر با ۰.۰۱۲ عنصر برای آج ۴۰۰ برابر با ۱.۶ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۵۵ معادل ۱.۶ و ۱.۵ درصد و عنصر فسفر معادل برای آج ۰.۰۴۵ برابر با ۴۰۰ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۰۴ و میلگرد ۲۵ هیربد دارای عنصر کربن برای آج ۴۰۰ برابر با ۰.۳۷ و برای آج ۴۲۰ برابر با ۰.۳ معادل ۰.۳۷ ۰.۳ درصد و عنصر نیتروژن معادل ۰ و ۰.۰۱۲ درصد است.

قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت میلگرد ۲۰ تبریز

قیمت میلگرد ۲۸ سنندج

قیمت میلگرد ۳۶ کرمان

قیمت میلگرد ۶.۵ شهرکرد

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد۱۴ اصفهان

قیمت امروز میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد ۱۲ اهواز

قیمت میلگرد شاخه ای

قیمت میلگرد ۱۸ هیربد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *