استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد میاندوآب

وزن میلگرد میاندوآب برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردمیاندوآب در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد میاندوآب به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد میاندوآب

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۶ میاندوآب A3

19

18.96

وزن میلگرد ۱۸ میاندوآب A3

23.2

24

وزن میلگرد ۲۰ میاندوآب A3

29.6

29.64

وزن میلگرد ۲۲ میاندوآب A3

35.8

35.76

وزن میلگرد ۲۵ میاندوآب A1

46.2

46.2

وزن هر شاخه میلگرد میاندوآب

وزن میلگرد میاندوآب

هر شاخه میلگرد میاندوآب ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۶ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد میاندوآب نمره ۱۶ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد میاندوآب نمره ۱۶ حدود ۱۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ میاندوآب

وزن استاندارد

۱.۵۹

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد میاندوآب نمره ۱۸ حدود ۲۳.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد میاندوآب نمره ۱۸ حدود ۲۳.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ میاندوآب

وزن استاندارد

۱.۹۴

۲

وزن میلگرد ۲۰ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد میاندوآب نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد میاندوآب نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ میاندوآب

وزن استاندارد

۲.۴۷

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد میاندوآب نمره ۲۲ حدود ۳۵.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد میاندوآب نمره ۲۲ حدود ۳۵.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ میاندوآب

وزن استاندارد

۲.۹۹

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد میاندوآب نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ میاندوآب چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد میاندوآب نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ میاندوآب

وزن استاندارد

۳.۸۵

۳.۸۵

میلگرد میاندوآب آجدار ( آج جناقی )

میلگرد میاندوآب آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد میاندوآب

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد میاندوآب به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد میاندوآب

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده میاندوآب : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار میاندوآب : ۴ میلی‌متر

میلگرد میاندوآب آجدار ( بدون آج )

میلگرد میاندوآب بدون آج که با نام آج۲۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A1 است. نام آج۲۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۲۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد میاندوآب

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد میاندوآب به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۵۵

۰.۷۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد میاندوآب

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۲۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۳۶۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده میاندوآب : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار میاندوآب : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد میاندوآب

کارخانه میلگرد میاندوآب واقع در آذربایجان غربی / میاندوآب از تولیدکنندگان برتر میلگرد آجدار ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی famco به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه میاندوآب :

۰۴۴ – ۴۵۳۵۱۷۵۹

تلفن کارخانه میاندوآب :

۰۴۴ – ۴۵۳۵۱۷۵۹

آدرس وب سایت میلگرد میاندوآب :

steelfamco.com

آدرس کارخانه میاندوآب :

میاندواب – جاده شاهین دژ – شهرک صنعتی شهید باکری – انتهای خیابان ۱۴ شرقی

هر بندیل میلگرد۱۶ میاندوآب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ میاندوآب حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶میاندوآب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ میاندوآب حدود ۱۱۵۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ میاندوآب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ میاندوآب حدود ۸۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸میاندوآب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ میاندوآب حدود ۹۴۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ میاندوآب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ میاندوآب حدود ۶۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰میاندوآب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ میاندوآب حدود ۷۴۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ میاندوآب چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ میاندوآب حدود ۵۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲میاندوآب چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ میاندوآب حدود ۶۱۵ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ سبزوار

قیمت میلگرد ۲۰ ارومیه

قیمت میلگرد ۲۸ بیرجند

قیمت میلگرد ۳۶ سمنان

قیمت میلگرد ۶.۵ زاهدان

قیمت میلگرد ظفر بناب

نمودار قیمت میلگرد ۱۶ شاهین شهر، استان اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶ یزد

قیمت میلگرد۱۴

قیمت میلگرد۱۰

قیمت میلگرد شاهین بناب آنلاین

قیمت میلگرد ۱۴ شاهین بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *