استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد فولاد خرم آباد

وزن میلگرد فولاد خرم آباد برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردفولاد خرم آباد در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد فولاد خرم آباد به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد خرم آباد

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۰ فولاد خرم آباد A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ فولاد خرم آباد A2

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد A3

24

24

وزن میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد A3

33.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد A3

45.5

46.2

وزن میلگرد ۲۵ فولاد زمرد A2

45.5

46.2

وزن هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد

وزن میلگرد فولاد خرم آباد

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۰ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۲.۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد خرم آباد نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۵ فولاد زمرد چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد فولاد زمرد نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ فولاد زمرد چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد فولاد زمرد نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ فولاد زمرد

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

میلگرد فولاد خرم آباد آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد فولاد خرم آباد آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد فولاد خرم آباد

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد فولاد خرم آباد به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد فولاد خرم آباد

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده فولاد خرم آباد : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار فولاد خرم آباد : ۶ میلی‌متر

میلگرد فولاد خرم آباد آجدار ( آج جناقی )

میلگرد فولاد خرم آباد آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد فولاد خرم آباد

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد فولاد خرم آباد به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد فولاد خرم آباد

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده فولاد خرم آباد : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار فولاد خرم آباد : ۵ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد فولاد خرم آباد

کارخانه میلگرد فولاد خرم آباد واقع در لرستان / خرم آباد از تولیدکنندگان برتر ورق فولادی – ورق سیاه – میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی CT به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه فولاد خرم آباد :

۶۶۳۳۴۲۶۵۵۶

تلفن کارخانه فولاد خرم آباد :

۶۶۳۳۴۲۶۵۵۶

آدرس وب سایت میلگرد فولاد خرم آباد :

khstcom.ir

آدرس کارخانه فولاد خرم آباد :

خرم آباد، شهرک صنعتی شماره ۲ انتهای بلوار ورودی

هر بندیل میلگرد۱۴ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ فولاد خرم آباد حدود ۱۵۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ فولاد خرم آباد حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ فولاد خرم آباد حدود ۹۱۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ فولاد خرم آباد حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ فولاد خرم آباد حدود ۶۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵فولاد خرم آباد چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ فولاد خرم آباد حدود ۴۸۴ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ زاهدان

قیمت میلگرد ۱۸ شیراز

قیمت میلگرد ۲۵ مشهد

قیمت میلگرد ۳۲ کاشان

قیمت میلگرد ۶.۵ ارومیه

قیمت میلگرد پارس آرمان

قیمت میلگرد شاهین بناب آنلاین

قیمت میلگرد ۱۴ همدان

قیمت روز میلگرد

قیمت روزانه میلگرد شیراز

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ۱۲ بناب

وزن میلگرد ۱۸ اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.72 ( 3 نظر)