استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد صدر لرستان

وزن میلگرد صدر لرستان برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردصدر فولاد لرستان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد صدر فولاد لرستان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – برند

وزن میلگرد لرستان

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۰ صدر فولاد لرستان A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۴ صدر فولاد لرستان A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ صدر فولاد لرستان A3

24

24

وزن میلگرد ۲۰ صدر فولاد لرستان A3

28.5

29.64

وزن میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان A3

33.5

35.76

وزن میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان A3

45.5

46.2

وزن هر شاخه میلگرد صدر لرستان

وزن میلگرد صدر لرستان

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۰ صدر لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۴ صدر لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ صدر لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ صدر لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۱۸ حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ صدر لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۲ حدود ۳۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۲.۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد صدر فولاد لرستان نمره ۲۵ حدود ۴۵.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان

وزن استاندارد

۳.۸

۳.۸۵

میلگرد صدر فولاد لرستان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد صدر فولاد لرستان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد صدر فولاد لرستان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد صدر فولاد لرستان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد صدر فولاد لرستان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده صدر فولاد لرستان : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان : ۶ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد صدر فولاد لرستان

کارخانه میلگرد صدر فولاد لرستان واقع در لرستان / خرم آباد از تولیدکنندگان برتر میلگرد ساده و آجدار ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی SSC به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه صدر فولاد لرستان :

۰۶۶۱-۵۲۰۱۲۱۹-۲۳

تلفن کارخانه صدر فولاد لرستان :

۰۳۱۱-۰۶۲۰۴۰۱۱-۱۸

آدرس وب سایت میلگرد صدر فولاد لرستان :

sadrsteel.com

آدرس کارخانه صدر فولاد لرستان :

خرم آباد – کیلومتر ۱۴ جاده خرم آباد – اندیمشک – جنب پست چم

هر بندیل میلگرد۱۰ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ صدر فولاد لرستان حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ صدر فولاد لرستان حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ صدر فولاد لرستان حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ صدر فولاد لرستان حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ صدر فولاد لرستان حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ صدر فولاد لرستان حدود ۸۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ صدر فولاد لرستان حدود ۹۱۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ صدر فولاد لرستان حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ صدر فولاد لرستان حدود ۷۷۲ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ صدر فولاد لرستان حدود ۶۵۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵صدر فولاد لرستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ صدر فولاد لرستان حدود ۴۸۴ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ بجنورد

قیمت میلگرد ۱۸ زاهدان

قیمت میلگرد ۲۵ شیراز

قیمت میلگرد ۳۲ مشهد

قیمت میلگرد ۶ کاشان

قیمت میلگرد آریا ذوب

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۴

ارزانترین قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ۱۴ اهواز

قیمت میلگرد۱۲ امروز

قیمت میلگرد ۱۶ ساری

قیمت میلگرد ۸ بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *