استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد زرین دشت

وزن میلگرد زرین دشت برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردزرین دشت در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد زرین دشت به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد زرین دشت

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۱۲ زرین دشت A3

10.4

10.65

وزن میلگرد ۱۴ زرین دشت A3

14.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ زرین دشت A3

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ زرین دشت A3

22.9

24

وزن میلگرد ۲۰ زرین دشت A3

28.5

29.64

وزن هر شاخه میلگرد زرین دشت

وزن میلگرد زرین دشت

هر شاخه میلگرد زرین دشت ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۱۲ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد زرین دشت نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد زرین دشت نمره ۱۲ حدود ۱۰.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ زرین دشت

وزن استاندارد

۰.۸۷

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد زرین دشت نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد زرین دشت نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ زرین دشت

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد زرین دشت نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد زرین دشت نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ زرین دشت

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد زرین دشت نمره ۱۸ حدود ۲۲.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد زرین دشت نمره ۱۸ حدود ۲۲.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ زرین دشت

وزن استاندارد

۱.۹۱

۲

وزن میلگرد ۲۰ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد زرین دشت نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ زرین دشت چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد زرین دشت نمره ۲۰ حدود ۲۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ زرین دشت

وزن استاندارد

۲.۳۸

۲.۴۷

میلگرد زرین دشت آجدار ( آج جناقی )

میلگرد زرین دشت آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد زرین دشت

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد زرین دشت به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد زرین دشت

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده زرین دشت : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار زرین دشت : ۵ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد زرین دشت

کارخانه میلگرد زرین دشت واقع در فارس / زرین دشت از تولیدکنندگان برتر انواع میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی CT به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه زرین دشت :

۷۱۵۳۷۴۳۷۱۰

تلفن کارخانه زرین دشت :

۷۱۵۳۷۴۳۷۱۰

آدرس وب سایت میلگرد زرین دشت :

آدرس وب سایت کارخانه اعلام نشده

آدرس کارخانه زرین دشت :

فارس زرین دشت “کیلومتر ۱ جاده لارستان

هر بندیل میلگرد۱۲ زرین دشت چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ زرین دشت حدود ۱۹۳ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲زرین دشت چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ زرین دشت حدود ۲۱۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ زرین دشت چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ زرین دشت حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴زرین دشت چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ زرین دشت حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ زرین دشت چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ زرین دشت حدود ۱۰۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶زرین دشت چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ زرین دشت حدود ۱۱۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ زرین دشت چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ زرین دشت حدود ۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸زرین دشت چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ زرین دشت حدود ۹۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ زرین دشت چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ زرین دشت حدود ۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰زرین دشت چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ زرین دشت حدود ۷۷۲ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ کاشان

قیمت میلگرد ۱۸ اصفهان

قیمت میلگرد ۲۵ تبریز

قیمت میلگرد ۳۲ سنندج

قیمت میلگرد ۶ کرمان

قیمت میلگرد آریا امیر

قیمت میلگرد ۱۴ اهواز

قیمت میلگرد۱۲ امروز

قیمت میلگرد ۱۶ ساری

قیمت میلگرد ۱۸ اصفهان

قیمت میلگرد۱۴

قیمت میلگرد ۱۶ بناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *