استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نصب ایزوگام

نصب ایزوگام
نصب ایزوگام در کرج

لیست شرکت های نصب ایزوگام

ایزوگام نوعی عایق رطوبتی است که کاربردهای گسترده ای دارد. نصب ایزوگام به ویژه برای عایق کاری پشت بام ، سرویس بهداشتی و دیوارهای بیرونی ساختمان رایج می باشد. برای نصب ایزوگام ، نیاز به تجهیزاتی همچون کپسول گاز مایع، چراغ شعله پخش کن، کاتر، فندک ، کمچه و ماله می باشد. همچنین نصاب ایزوگام باید مجهز به تجهیزات ایمنی مانند دستکش نسوز، کفش مخصوص، عینک و … باشد تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

از انواع ایزوگام می توان به ایزوگام فویل دار و بدون فویل اشاره نمود که با توجه به محل اجرا، انتخاب و نصب می گردند. هزینه نصب ایزوگام نیز بر این اساس متفاوت خواهد بود. از دیگر عوامل موثر بر قیمت نصب ایزوگام می توان به متراژ سطح، درجه کیفی ایزوگام و شرایط نصب اشاره نمود.

اگرچه به ظاهر نصب ایزوگام کار ساده ای به نظر می آید، اما در واقع نیازمند نیروی متخصص و متبحر می باشد. زیرا عدم اجرای صحیح آن، به مرور زمان موجب طبله کردن و جدا شدن ایزوگام از سطح و درنتیجه تحمیل هزینه های اضافی می گردد. از این رو در این مقاله به معرفی شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام پرداخته شده است. شماره تماس و لینک هر کدام از شرکت ها نیز به منظور مقایسه قیمت نصب ایزوگام و نیز اطمینان از کیفیت اجرا، ارائه گردیده است.

نصب ایزوگام

۱- شرکت ایزوگام کار ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام کار و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام کار

۲- شرکت آسفالت و ایزوگام ایلات زاده ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با آسفالت و ایزوگام ایلات زاده و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با آسفالت و ایزوگام ایلات زاده

۳- شرکت عایق پویان ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با عایق پویان و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با عایق پویان
هزینه نصب ایزوگام

۴- شرکت سربام پوش مسیر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با سربام پوش مسیر و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با سربام پوش مسیر

۵- شرکت ایزوگام پارسیان ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام پارسیان و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام پارسیان

۶- شرکت فنی کارا ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با فنی کارا و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با فنی کارا
نصب ایزوگام در تهران

۷- شرکت پوشش بام تهران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با پوشش بام تهران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با پوشش بام تهران

۸- شرکت ایزوگام تهران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام تهران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام تهران

۹- شرکت تهران عایق ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با تهران عایق و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با تهران عایق
قیمت ایزوگام

۱۰- شرکت تهران ایزوگام ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با تهران ایزوگام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با تهران ایزوگام

۱۱- شرکت برتر ایزوگام ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با برتر ایزوگام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با برتر ایزوگام

۱۲- شرکت عایق کاران نوین پوشش ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با عایق کاران نوین پوشش و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با عایق کاران نوین پوشش
قیمت ایزوگام با نصب

۱۳- شرکت ایزوگام پایتخت ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام پایتخت و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام پایتخت

۱۴- شرکت ایزوگام تکبام تهران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام تکبام تهران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام تکبام تهران

۱۵- شرکت ایزوگام عبدی ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام عبدی و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام عبدی
قیمت هر متر ایزوگام با نصب

۱۶- شرکت میهن عایق ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با میهن عایق و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با میهن عایق

۱۷- شرکت سپید بام البرز ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با سپید بام البرز و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با سپید بام البرز

۱۸- شرکت ایزوگام ایزویار ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام ایزویار و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام ایزویار
طریقه نصب ایزوگام روی پشت بام

۱۹- شرکت ایزوگام دلیجان ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام دلیجان و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام دلیجان

۲۰- شرکت یکتا راپل ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در کرج است. برای تماس با یکتا راپل و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با یکتا راپل

۲۱- شرکت ایزوگام شهر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام شهر و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام شهر
قیمت ایزوگام متری

۲۲- شرکت ایزوگام برتر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام برتر و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام برتر

۲۳- شرکت ایزوگام ۱۱۷ ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام ۱۱۷ و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام ۱۱۷

۲۴- شرکت ماهان ساز ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ماهان ساز و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ماهان ساز
نصب ایزوگام

۲۵- شرکت ایزوگام چتربام ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام چتربام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام چتربام

۲۶- شرکت میهن بام ارائه دهنده خدمات نصب ایزوگام و عایق کاری (ایزوگام طرحدار پلیمری) در تهران است. برای تماس با میهن بام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با میهن بام

۲۷- شرکت ایزوگام گستر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام گستر و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام گستر
قیمت ایزوگام با نصب

۲۸- شرکت عایق شهر ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با عایق شهر و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با عایق شهر

۲۹- شرکت ایزوگام کاران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام کاران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام کاران

۳۰- شرکت مینا دژ ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با مینا دژ و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با مینا دژ
اجرای ایزوگام

۳۱- شرکت ایزوگام بام ایران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام بام ایران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام بام ایران

۳۲- شرکت ایزوگام نوین ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام نوین و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام نوین

۳۳- شرکت ایران بام ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایران بام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایران بام
نصب ایزوگام

۳۴- شرکت ایزوگام سایوند ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در کرج است. برای تماس با ایزوگام سایوند و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام سایوند

۳۵- شرکت آسفالت کاران پایتخت ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با آسفالت کاران پایتخت و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با آسفالت کاران پایتخت

۳۶- شرکت تزئینات موسوی ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با تزئینات موسوی و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با تزئینات موسوی
نصب ایزوگام پشت بام

۳۷- شرکت ایزوگام ایران ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایزوگام ایران و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایزوگام ایران

۳۸- شرکت عایق ساختمان ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با عایق ساختمان و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با عایق ساختمان

۳۹- شرکت گروه خدمات ساختمان پارسیان ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با گروه خدمات ساختمان پارسیان و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با گروه خدمات ساختمان پارسیان

۴۰- شرکت ایران ایزوگام ارائه دهنده خدمت نصب ایزوگام در تهران است. برای تماس با ایران ایزوگام و اطلاع از هزینه اجرای ایزوگام بر روی لینک زیر کلید کنید.

تماس با ایران ایزوگام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ نظر

 1. شرکت های نصب ایزوگامی که معرفی کردین معتبر هستن یا این معرفی صرفا جنبه ی تبلیغ داره ؟

 2. حسن کامیابی نیا

  سلام،نصب ایزوگام سه بعدی هم انجام میدین؟؟؟

 3. سلام وقتتون بخیر، میشه در سنندج نصاب ایزوگام معرفی کنید؟

 4. میشه یکی از حرفه ای های نصب ایزوگام رو معرفی کنید بهم

 5. سلام
  برای نصب ایزوگام مشهد شرکتی ندارید معرفی کنید؟ شهر مشهد یا اطراف مشهد که کار نصب ایزوگام انجام بدهند و معتمد باشند

 6. چه مطلب جالبی، ندیده بودم سایتی این همه ارائه دهنده خدمت رو یه جا معرفی کنه. برای نصب ایزوگام دنبال ارائه دهنده خدمت می گشتم که با سایت شما آشنا شدم. ممنون از شما.

 7. برای آب بندی سرویس بهداشتی نصب ایزوگام بهتره یا نانو عایق ها