استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

لیست قیمت موتور آسانسور

لیست قیمت موتور آسانسور در سری و مدل های متنوع در سایت عمران مدرن موجود است. موتور آسانسور مهم ترین قطعه آسانسور است که نیروی لازم جهت حرکت آن را تامین می نماید. مشخصه هایی نظیر استاتیک لود، ظرفیت استاندارد، نوع عملکرد موتور و … از عوامل موثر بر قیمت موتور آسانسور می باشند. در مقایسه با سایر قطعات، موتور آسانسور نسبتا قیمت بالایی دارد. از همین رو، مشاهده لیست قیمت موتور آسانسور و مقایسه گزینه های موجود، پیش از خرید ضروری می باشد.

در ادامه به معرفی برخی مدل های موتور آسانسور پرداخته شده است. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور می توانید با کارشناسان عمران مدرن تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت موتور آسانسور ۱۴۰۲

 • قیمت موتور گیرلس برند امگا با توان ۴.۲ کیلووات، ۵۲۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۸.۶ کیلووات، ۶۱۲۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند بلولایت با توان ۷.۴ کیلووات، ۱۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۱.۷۵ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند آلبرتو ساسی با توان ۹.۲ کیلووات، ۱۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایتالیا می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند امگا با توان ۴.۲ کیلووات، ۵۳۹۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند الکو با توان ۵.۵ کیلووات، ۳۰۸۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایران می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت موتور آسانسور

لیست قیمت به روز موتور آسانسور

 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۵.۵ کیلووات، ۶۱۲۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند امگا با توان ۶.۷ کیلووات، ۵۰۵۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۲ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند بلولایت با توان ۴.۲ کیلووات، ۱۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند بلولایت با توان ۵.۵ کیلووات، ۱۰۰۹۲۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور چین می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند الکو با توان ۵.۵ کیلووات، ۲۶۲۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایران می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند آلبرتو ساسی با توان ۷.۳ کیلووات، ۹۹۵۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایتالیا می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت موتور آسانسور

لیست قیمت موتور آسانسور جدید

 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۸.۶ کیلووات، ۶۱۲۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند آلبرتو ساسی با توان ۵.۵ کیلووات، ۸۱۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایتالیا می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند آلبرتو ساسی با توان ۵.۵ کیلووات، ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایتالیا می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۴.۴ کیلووات، ۵۵۶۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۱۷.۲ کیلووات، ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۶.۹ کیلووات، ۷۱۲۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت موتور آسانسور

لیست قیمت موتور آسانسور ارزان

 • قیمت موتور گیرلس برند آکیش با توان ۲.۲ کیلووات، ۵۵۱۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ترکیه می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتور گیربکس برند بهران با توان ۶.۱ کیلووات، ۷۵۴۰۰۰۰۰ تومان است. این موتور ساخت کشور ایران می باشد و سرعت آن ۱ متر بر ثانیه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام لیست قیمت موتور آسانسور های دیگر می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.

برای مطالعه بیشتر:

لیست قیمت موتور اسانسور ساسی

خرید موتور آسانسور

موتور آسانسور بلولایت

فروش موتور آسانسور

انواع موتور اسانسور

موتور آسانسور مونتاناری

موتور آسانسور سکا

بهترین مارک موتور آسانسور

موتور آسانسور سایکو

قیمت موتور آسانسور پرگاس

قیمت موتور گیرلس ویتور

موتور آسانسور ژیندا

موتور آسانسور امگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!