استعلام قیمت
بدون شماره
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت واش بتن سفید

قیمت واش بتن سفید به عوامل متعددی وابسته است. از مهم ترین عوامل، روش تولید آن می باشد. با تغییر کیفیت ،قیمت نیز تغییر می یابد. هر چه مصالح تولیدی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند، قیمت واش بتن سفید نیز بیشتر است. برای برآورد قیمت، باید ابعاد را نیز مدنظر قرار داد. در حال حاضر با تغییر قیمت متریال اولیه مورد نیاز برای ساخت واش بتن ، قیمت تمام شده تولید آن نیز متغیر بوده و ثابت نمی باشد.

موزاییک واش بتن در ابعاد و طرح های مختلفی تولید و عرضه می گردد. این صفحه بتونی پیش ساخته در میان کاربران با نام واش بتون شناخته می شود. واش بتون از مقاومت بالایی در برابر سرما و گرما برخوردار است. صفحه را کار می گذارند و دقیقا همان طور که سنگ را صیقل می دهند، با فشار آب و ساب، این صفحه را نیز صیقلی و شفاف می کنند تا ظاهر کف بتنی شکیل و زیبا شود.

لیست قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند موزاییک ماشینی رضا و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. تعداد واش بتن سفید در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید با برند موزاییک ماشینی رضا و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و قرمز با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۲۰*۲۰*۴ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و قرمز با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۴۰*۴۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۶.۲۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید

واش بتن سفید و قرمز با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و لیمویی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۲۰*۲۰*۴ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و لیمویی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۴۰*۴۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۶.۲۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و لیمویی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۲۰*۲۰*۴ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

بهترین قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۴۰*۴۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۶.۲۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند پروفسور موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۸۵کیلوگرم بر مترمربع و تعداد آن در هر متر مربع ۵.۵ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و لیمویی با برند شایان گستر موزاییک و ابعاد ۴۰*۴۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۱۴کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و سبز با برند شایان گستر موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۱۵ کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و قرمز با برند شایان گستر موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۱۵ کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و لیمویی با برند شایان گستر موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۱۵ کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند شایان گستر موزاییک و ابعاد ۶۰*۳۰*۳.۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۱۵ کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید با برند کیان برنا ایرانیان و ابعاد ۵۰*۵۰*۵ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید ۲۵ کیلوگرم و تعداد آن در هر متر مربع ۴ عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و مشکی با برند موزاییک ماهان و ابعاد ۴۰*۴۰ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

واش بتن سفید و قرمز با برند موزاییک ماهان و ابعاد ۴۰*۴۰ سانتی متر در سایت عمران مدرن عرضه می شود. وزن واش بتن سفید و تعداد آن در هر متر مربع عدد است. قیمت واش بتن سفید در سایت عمران مدرن اعلام می گردد.

قیمت واش بتن سفید

برای مطالعه بیشتر:

واش بتن ویلا

جدول بتنی

کفپوش بتنی

اسلب بتنی

قیمت واش بتن درجه یک

واش بتن پرسی

واش بتن کف

کفپوش واش بتن

انواع واش بتن

سنگ فرش واش بتن

لیست قیمت واش بتن

ابعاد واش بتن

وزن جدول بتنی

ابعاد جدول بتنی

مشخصات جدول بتنی

قیمت موزاییک آجیلی

موزاییک واش بتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!