استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت موتور آسانسور

قیمت موتور آسانسور
قیمت موتور آسانسور

بهترین راه جهت استعلام قیمت موتور آسانسور تماس با کارشناسان مربوطه و مطرح کردن نیازهای مورد نظر می باشد. در این صورت، با توجه به نوسانات قیمت در بازار، کارشناسان می توانند به روزترین قیمت موتور آسانسور را به شما ارائه نمایند.

همچنین، کارشناسان مربوطه می توانند در انتخاب بهترین مدل موتور آسانسور مطابق نیازهای خاص مشتریان، آن ها را راهنمایی نمایند. با توجه به این که موتور آسانسور یکی از اجزای اساسی سیستم آسانسور است، انتخاب یک موتور با کیفیت و دوام بالا، تاثیر به سزایی در پایداری و امنیت آسانسور ایفا می نماید. بنابراین، با توجه به اهمیت موتور آسانسور، توصیه می شود که برای دریافت قیمت دقیق و اطلاعات بیشتر، با کارشناسان عمران مدرن تماس حاص فرمایید.

موتور اسانسور قیمت روز

 • قیمت موتورآسانسور گیرلس بلولایت مدل WYT-T1.6B، ۹۵۹۹۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۸ نفره است و ساخت کشور چین می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیربکس مونتانری مدل M73، ۶۸۵۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایتالیا می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیرلس پار صنعت مدل weber 100، ۴۲۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۸ نفره است و ساخت کشور ایران می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM200/30C-20، ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۰ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیرلس بلولایت مدل WYT-L1.0D، ۱۴۲۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۴ نفره است و ساخت کشور چین می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM 200/15C-20، ۹۹۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
قیمت موتور آسانسور

قیمت موتور آسانسور ایرانی

 • قیمت موتورآسانسور گیربکس الکو مدل SR5، ۳۰۸۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایران می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM200 40D-20، ۱۷۴۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۳ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیرلس بلولایت مدل WYT-T1.0B-2، ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۸ نفره است و ساخت کشور چین می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM200/45D-20، ۲۰۵۸۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۶ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیربکس جم مدل ۶.۱، ۶۲۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایتالیا می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس بلولایت مدل WYT-L1.0A، ۱۲۴۹۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور چین می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
قیمت موتور آسانسور

قیمت موتور آسانسور ارزان

 • قیمت موتورآسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM210/60B-20، ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۲۱ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیربکس سیکور مدل RE16، ۷۱۵۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایتالیا می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیربکس سیکور مدل WSR، ۴۷۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۸ نفره است و ساخت کشور ایتالیا می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM225 60B، ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۸ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیربکس پرگاس مدل ۵.۵، ۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایران می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیرلس زیلابگ مدل SM200/20C-20، ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۸ نفره است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.

قیمت موتور آسانسور خارجی

 • قیمت موتورآسانسور گیرلس بلولایت مدل WYT L1.6D، ۱۴۲۳۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۱۴ نفره است و ساخت کشور چین می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتوراسانسور گیربکس الکو مدل ac2، ۲۶۲۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور ۶ نفره است و ساخت کشور ایران می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام موتور اسانسور قیمت مناسب و سایر انواع می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • قیمت موتورآسانسور گیرلس ویتور مدل WSG-MF، ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد. ظرفیت این موتور است و ساخت کشور آلمان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت موتور آسانسور می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.

برای مطالعه بیشتر:

نمایندگی فروش موتور آسانسور آلبرتو ساسی

موتور گیرلس زیلابگ

لیست قیمت موتور اسانسور ساسی

قیمت موتور آسانسور ۶ نفره

قیمت موتورآسانسور ایرانی

خرید موتور آسانسور

موتور آسانسور بلولایت

فروش موتور آسانسور

موتور آسانسور تبریز

خرید اینترنتی موتور آسانسور

موتور آسانسور روسانی

قیمت روز موتور آسانسور

موتور آسانسور ژیندا

موتور آسانسور موسی خانی

خرید اینترنتی موتور آسانسور

موتور آسانسور هوبر

قطعات آسانسور

انواع موتور اسانسور

موتور آسانسور مونتاناری

موتور آسانسور سکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!