استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

فروش موتور آسانسور

فروش موتور آسانسور در نمایندگی عمران مدرن امکان پذیر است. نمایندگی عمران مدرن به عنوان یک پل ارتباطی بین تولیدکنندگان موتورهای آسانسور داخلی و خارجی و خریداران، فرصتی بی‌ نظیر برای بهبود و ارتقاء حمل و نقل عمومی در کشور فراهم می‌ کند.

یکی از ویژگی‌ های منحصر به ‌فرد نمایندگی عمران مدرن، ارتباط و همکاری مستقیم با شرکت های تولیدکننده موتورهای آسانسور می ‌باشد. از آنجایی که شرکت‌ های تولیدکننده موتور آسانسور در داخل و خارج از ایران متنوع هستند، این ارتباط امکان مقایسه و انتخاب میان تمام محصولات موجود در بازار را برای خریداران مهیا می سازد. در واقع، خریداران با در دست داشتن تمام اطلاعات مربوط به انواع موتورهای آسانسور و دسترسی آسان به محصولات متنوع، می ‌توانند انتخابی مناسب برای نیازهای خود داشته باشند. در ادامه، به معرفی برخی محصولات موجود در نمایندگی عمران مدرن پرداخته می شود.

فروش موتور اسانسور آنلاین

 • فروش موتور آسانسور زیلابگ مدل SM200/20C-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۸ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۶.۶ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور ویتور مدل WSG-S1 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۴.۳ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور جم مدل ۶.۱ صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیربکس بوده و با قدرت موتور ۶.۱ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور هوبر مدل Crescendo-8.3-2 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۸.۳ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور بهران مدل BE0211891644 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۸.۹ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
فروش موتور آسانسور
موتور آسانسور

نمایندگی فروش موتور اسانسور

 • فروش موتور اسانسور هوبر مدل Crescendo-9.6 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۹.۶ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور ویتور مدل WSG-LF صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۹ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور زیلابگ مدل SM200/30C-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۶کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور سیتور مدل GTW10 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۸ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۸.۹ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور زیلابگ مدل SM210/60B-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۲۱ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۷.۱ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
فروش موتور آسانسور

فروش موتور آسانسور ایرانی

 • فروش موتور آسانسور بهران مدل BE0221691055 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۳ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۶.۹ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور ویتور مدل WSG-S2.3 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۸.۷ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور سیتور مدل GTW10M صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۳ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۶.۲ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور هوبر مدل Crescendo-12.1 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۲ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۲.۱ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور ویتور مدل WSG-MF صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۰ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
فروش موتور آسانسور

فروش موتور اسانسور خارجی

 • فروش موتور اسانسور زیلابگ مدل SM200 40D-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۳ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۲.۱ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور پرگاس مدل ۵.۵ صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیربکس بوده و با قدرت موتور ۵.۵ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور بهران مدل BE0211561045 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۵.۶ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور بهران مدل BE0221A81654 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۳ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۰.۸ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور زیلابگ مدل SM225 60B صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۲ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۸ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۲۰ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.

فروش موتور آسانسور با گارانتی

 • فروش موتور آسانسور زیلابگ مدل SM 200/15C-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۴.۴ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور پار صنعت مدل weber 100 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۸ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۴.۲ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور هوبر مدل Crescendo-6 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۰ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۶کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور اسانسور زیلابگ مدل SM200/45D-20 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۴.۳ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.
 • فروش موتور آسانسور هوبر مدل Crescendo-13.2 صورت می پذیرد. سرعت این آسانسور ۱.۶ متر بر ثانیه و ظرفیت آن ۱۶ نفره می باشد. سیستم این موتور گیرلس بوده و با قدرت موتور ۱۳.۲ کیلووات طراحی گردیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت می توانید با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.

برای مطالعه بیشتر:

موتور آسانسور تبریز

خرید اینترنتی موتور آسانسور

موتور آسانسور روسانی

قیمت روز موتور آسانسور

موتور آسانسور ژیندا

موتور آسانسور موسی خانی

خرید اینترنتی موتور آسانسور

موتور آسانسور هوبر

قطعات آسانسور

انواع موتور اسانسور

موتور آسانسور مونتاناری

موتور آسانسور سکا

بهترین مارک موتور آسانسور

موتور آسانسور سایکو

قیمت موتور آسانسور پرگاس

قیمت موتور گیرلس ویتور

موتور آسانسور ژیندا

موتور آسانسور امگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!