استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شرکت های پوشش ضد حریق

اجرای پوشش ضد حریق
هزینه اجرای پوشش ضد حریق

پوشش ضد حریق به پوشش هایی گفته می شود که از سازه در برابر آتش محافظت می نماید. شرکت های پوشش ضد حریق موجب بالا رفتن درصد ایمنی سازه در برابر آتش شده و از وقوع حوادث جبران ناپذیر به هنگام آتش سوزی جلوگیری می نماید. ضد حریق نمودن سازه به روش های مختلفی همچون اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق و اجرای بورد و پنل ضد حریق امکان پذیر است.

لیست شرکت های پوشش ضد حریق

شرکت صنایع نانو عایق آکسون به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت صنایع نانو عایق آکسون و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق در شرکت های پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارائه دهنده عمران مدرن:
صنایع نانو عایق آکسون
مجری رنگ های متورم شونده ضد حریق
مجری پوشش ضد حریق پایه معدنی

۱- شرکت ارگ سازه آریا مهر به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت ارگ سازه آریا مهر جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت های پوشش ضد حریق

۲- شرکت پایدارسازان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. شرکت پایدارسازان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

۳- شرکت ایده پوشش جوان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت ایده پوشش جوان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت های پوشش ضد حریق
پوشش ضد حریق

۴- شرکت سازه های مقاوم ایرانیان (سما) به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت سازه های مقاوم ایرانیان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی

نحوه اجرای پوشش ضد حریق

۵- شرکت بهسازان توسعه آرمان (گروه مهندسی بتا) به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت بهسازان توسعه آرمان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

مجری پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

۶- شرکت آتش پاد سازه ایرانیان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت آتش پاد سازه ایرانیان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت پوشش ضد حریق

 

اجرای پوشش ضد حریق

۷- شرکت غرب پیشرفت به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت غرب پیشرفت جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت های پوشش ضد حریق

۸- شرکت صهبا آشیان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای دودبند می باشد. شرکت صهبا آشیان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

مجری پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

۹- شرکت تدبیر پوشش فرانو به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای بوردهای مقاوم در برابر آتش ، اجرای دودبند می باشد. شرکت تدبیر پوشش فرانو جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

۱۰- شرکت کسری ساختمان اکسین به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. شرکت کسری ساختمان اکسین جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

مجری پوشش ضد حریق

۱۱- شرکت گروه مهندسی پدرام به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت گروه مهندسی پدرام جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

مجری پوشش ضد حریق

 

اجرای پوشش ضد حریق

مقایسه قیمت ها در شرکت های پوشش ضد حریق

۱۲- شرکت آذر ایستا بنا به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت آذر ایستا بنا جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

۱۳- شرکت پوشش گستر قشم به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت پوشش گستر قشم جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت های پوشش ضد حریق تهران

۱۴- شرکت گروه مهندسی آبنوس به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای بوردهای مقاوم در برابر آتش می باشد. شرکت گروه مهندسی آبنوس جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

مجری پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

۱۵- شرکت نوسان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. شرکت نوسان جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

اجرای پوشش ضد حریق در تهران

۱۶- شرکت آبتیک پوشش آریا به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. شرکت آبتیک پوشش آریا جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

۱۷- شرکت کلینیک بتن به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. شرکت کلینیک بتن جزء شرکت های پوشش ضد حریق می باشد.

شرکت های پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

پوشش ضد حریق چیست؟

در پاسخ به پرسش پوشش ضد حریق چیست باید گفت که پوشش ضد حریق به موادی گفته می‌شود که روی فلزات و دیگر مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمان‌ها پاشیده می‌شود تا از سوختن آنها در هنگام آتش سوزی پیشگیری کرده و زمان تخریب سازه را به تعویق بیندازد.

پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

انواع پوشش ضدحریق

در ابتدای امر اجرای پوشش ضد حریق با مصالح بنایی باید زیر سازی انجام گیرد ، زیر سازی شامل مصالح مختلفی از جمله توری  رابیتس ، میلگرد و الکترود می باشد.

که طبق ضوابط آتش نشانی و فرمول های خاص سازمان تحقیقات ، جوشکاری و رابیتس کاری المان های سازه های فلزی انجام می گیرد.

شرکت پوشش ضد حریق

 

اجرای پوشش ضد حریق

نوع رابیتس و نوع میلگرد استفاده شده در زیرسازی استاندارد های خاص خود را دارد به عنوان مثال هر چقدر رابیتس سبک تر باشد تعداد میل گرد هایی که رابیتس را نگه می دارند بیشتر میشود ، چون هنگام شات کریت اگر رابیتس سبک باشد و توسط میل گرد مهار نشود شکم می دهد و قابل قبول نمی باشد .

مجری پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

همچنین رابیتس ها باید به طور کامل به المان بچسبند و سپس توسط میگلرد جوشکاری شوند به عنوان مثال در ستون های آی شکل رابیتس باید دور ستون بچرخد و در تو رفتگی ستون نیز بچرخد به طوری که پس از شات کریت حالت آط شکل داشته باشد.

 

اجرای پوشش ضد حریق

اجرای ضد حریق

حریق واژه ای عربی است که معادل فارسی آن واژه‌ آتش می باشد و به عبارتی دیگر می توانیم آن را اجرای ضد آتش بنامیم.

پرکاربردترین آن‌ها:

 • ضد حریق چوب
 • ضد حریق اسکلت
 • ضد حریق پاششی
 • ضد حریق نانو
 • ضد حریق درب
 • درب ضد حریق اتاق سرور
 • دیوار پوش ضد حریق اتاق سرور
شرکت های پوشش ضد حریق

 

اجرای پوشش ضد حریق

شرکت های پوشش ضد حریق جهت اجرای پوشش، در ابتدا مش بندی سطح و پرایمر مخصوص را در دستور کار قرار می دهند. چراکه سطح اجرا لازم است عاری از هر گونه آلودگی باشد. پس از آماده سازی سطح ملات مورد نظر در ضخامت مشخص به صورت شاتکریت بر روی سطح اجرا می شود. با انسباط پوشش ایجاد شده، حفاظ لازم در مقابل آتش فراهم می گردد. جهت حفظ ایمنی سازه لازم است اجرای این پوشش به شرکت های پوشش ضد حریق که دارای تیم متخصص و حرفه ای در زمینه اجرا هستند، واگذار گردد.

شرکت های پوشش ضد حریق

 

مجری پوشش ضد حریق

قیمت شرکت های پوشش ضد حریق

می توان گفت قیمت اجرای پوشش ضد حریق تابع سه پارامتر کلیدی است:

 • جدول ضخامت شرکت پوشش ضد حریق انتخاب شده
 • تعداد ساعات دوام مورد نیاز با توجه به کاربری، طبقات و متراژ ساختمان
 • مشخصات هندسی پروفیل های مورد استفاده در سازه

قیمت تمام شده پوشش ضد حریق در ابتدای امر مشخص نیست و تعیین قیمت مستلزم در اختیار داشتن نقشه های سازه است. دامنه تغییرات قیمت روز پوشش ضد حریق بسیار گسترده است.

شرکت های پوشش ضد حریق

 

پوشش ضد حریق

شرکت های پوشش ضد حریق اسکلت فلزی

اجرای پوشش‌ ضد حریق اسکلت فلزی می‌توانند حتی به شکل رنگ و در یک لایه نازک چند میکرونی استفاده شوند.

پوشش‌ ضخیم‌ تر عمدتاً به عنوان پوشش های ضد حریق برای اعضای فولادی و سایر سازه‌ها استفاده می‌شوند.

این کار به طور متداول با ضخامت‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر به دست می‌آید.

مجری پوشش ضد حریق

 

اجرای پوشش ضد حریق

پوشش ضد حریق سازه‌ های فلزی می‌تواند به دو صورت تماسی و یا غشایی صورت گیرد.

در روش تماسی پوشش ضد حریق سازه های فلزی به صورت مستقیم بر روی سطح موردنظر پاشیده می‌شود.

برای مطالعه بیشتر:

سیستم اعلام حریق

قیمت درب ضد سرقت ۱۴۰۱

اجرای بورد و پنل ضد حریق

طراحی سیستم اطفا حریق

نصب سیستم اعلام حریق

مانیتور آتش نشانی

اطفا حریق

اطفا حریق اتاق سرور

انواع سیستم های اعلام حریق

اینترفیس اعلام حریق چیست

سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.44 ( 6 نظر)

۹ نظر

 1. ده سال کار پوشش ضدحریق بصورت اجرایی انجام میدم با اکیپ کامل
  ۰۹۳۵۷۹۵۱۱۴۲
  سلطانی

 2. سلام اجرای پوشش ضد حریق فقط بر روی آهن الات می باشد یا میتوان روی دیوار ها بتنی هم از آن استفاده کرد؟

 3. سلام تمام شرکتهای که معرفی کردید تهران هستن برای استانهای دیگر اجرای پوشش ضد حریق انجام نمیدهند

 4. سلام اجرای پوشش ضد حریق چوب چه مدلیه!
  چوب خودش باعث حریق بیشتر میشه چطوری برای پوشش ضدحریق استفاده میشه؟!

 5. سلام اجرای پوشش ضدحریق رو چطوری روی اسکلت فلزی اجرا می کنند؟

 6. چند وقته که اجرای پوشش ضد حریق در ایران رواج پیدا کرده؟ ایا مردم ازش استقبال کردن

 7. سلام ، میشه در مورد کاربرد و چگونگی انجام و اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، رنگ های متورم شونده ضد حریق ، بوردهای مقاوم در برابر آتش ، دودبند و تفاوت هاشون یه مختصر توضیحی بدید؟!

 8. سلام اجرای پوشش ضد حریق مربوط به چه مرحله ای از ساختمون سازیه؟؟

 9. اجرای پوشش ضدحریق رو در چه مرحله ای از ساختمون سازی باید انجام بدیم؟