استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

اجرای پوشش ضد حریق

اجرای پوشش ضد حریق
هزینه اجرای پوشش ضد حریق

پوشش ضد حریق به پوشش هایی گفته می شود که از سازه در برابر آتش محافظت می نماید. اجرای پوشش ضد حریق موجب بالا رفتن درصد ایمنی سازه در برابر آتش شده و از وقوع حوادث جبران ناپذیر به هنگام آتش سوزی جلوگیری می نماید. ضد حریق نمودن سازه به روش های مختلفی همچون اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ متورم شونده ضد حریق و اجرای بوردهای مقاوم در برابر آتش امکان پذیر است.

لیست شرکت های پیمانکار اجرای پوشش ضد حریق

در این مطلب به معرفی شرکت های معتبر مجری پوشش ضد حریق و بوردهای مقاوم در برابر آتش پرداخته شده است. شماره تماس و لینک هر یک از این شرکت ها به منظور مقایسه هزینه اجرای پوشش ضد حریق و نیز اطمینان از کیفیت اجرا ارائه شده است.

۱- شرکت ارگ سازه آریا مهر به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت ارگ سازه آریا مهر و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای پوشش ضد حریق

۲- شرکت پایدارسازان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. برای تماس با شرکت پایدارسازان و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳- شرکت ایده پوشش جوان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت ایده پوشش جوان و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴- شرکت سازه های مقاوم ایرانیان (سما) به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت سازه های مقاوم ایرانیان (سما) و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی

نحوه اجرای پوشش ضد حریق

۵- شرکت بهسازان توسعه آرمان (گروه مهندسی بتا) به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت بهسازان توسعه آرمان (گروه مهندسی بتا) و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶- شرکت آتش پاد سازه ایرانیان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت آتش پاد سازه ایرانیان و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۷- شرکت غرب پیشرفت به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت غرب پیشرفت و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای پوشش ضد حریق در تهران

۸- شرکت صهبا آشیان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای دودبند می باشد. برای تماس با شرکت صهبا آشیان و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۹- شرکت تدبیر پوشش فرانو به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای بوردهای مقاوم در برابر آتش ، اجرای دودبند می باشد. برای تماس با شرکت تدبیر پوشش فرانو و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۰- شرکت کسری ساختمان اکسین به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. برای تماس با شرکت کسری ساختمان اکسین و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مجری پوشش ضد حریق

۱۱- شرکت گروه مهندسی پدرام به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت گروه مهندسی پدرام و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه اجرای پوشش سقف ضد حریق

۱۲- شرکت آذر ایستا بنا به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت آذر ایستا بنا و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۳- شرکت پوشش گستر قشم به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت پوشش گستر قشم و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای رنگ متورم شونده ضد حریق

۱۴- شرکت گروه مهندسی آبنوس به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق ، اجرای بوردهای مقاوم در برابر آتش می باشد. برای تماس با شرکت گروه مهندسی آبنوس و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۵- شرکت نوسان به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، اجرای رنگ های متورم شونده ضد حریق می باشد. برای تماس با شرکت نوسان و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۶- شرکت آبتیک پوشش آریا به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. برای تماس با شرکت آبتیک پوشش آریا و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اجرای پوشش ضد حریق در تهران

۱۷- شرکت کلینیک بتن به ضد حریق کردن ساختمان در تهران مشغول است. خدمات این شرکت شامل اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی می باشد. برای تماس با شرکت کلینیک بتن و اطلاع از هزینه اجرای پوشش ضد حریق بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پوشش ضد حریق چیست؟

در پاسخ به پرسش پوشش ضد حریق چیست باید گفت که پوشش ضد حریق به موادی گفته می‌شود که روی فلزات و دیگر مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمان‌ها پاشیده می‌شود تا از سوختن آنها در هنگام آتش سوزی پیشگیری کرده و زمان تخریب سازه را به تعویق بیندازد.

انواع پوشش ضدحریق

در ابتدای امر اجرای پوشش ضد حریق با مصالح بنایی باید زیر سازی انجام گیرد ، زیر سازی شامل مصالح مختلفی از جمله توری  رابیتس ، میلگرد و الکترود می باشد

 که طبق ضوابط آتش نشانی و فرمول های خاص سازمان تحقیقات ، جوشکاری و رابیتس کاری المان های سازه های فلزی انجام می گیرد.

نوع رابیتس و نوع میلگرد استفاده شده در زیرسازی استاندارد های خاص خود را دارد به عنوان مثال هر چقدر رابیتس سبک تر باشد تعداد میل گرد هایی که رابیتس را نگه می دارند بیشتر میشود ،

 چون هنگام شات کریت اگر رابیتس سبک باشد و توسط میل گرد مهار نشود شکم می دهد و قابل قبول نمی باشد .

همچنین رابیتس ها باید به طور کامل به المان بچسبند و سپس توسط میگلرد جوشکاری شوند به عنوان مثال در ستون های آی شکل رابیتس باید دور ستون بچرخد و در تو رفتگی ستون نیز بچرخد به طوری که پس از شات کریت حالت آط شکل داشته باشد.

اجرای پوشش ضد حریق

اجرای ضد حریق

حریق واژه ای عربی است که معادل فارسی آن واژه‌ آتش می باشد و به عبارتی دیگر می توانیم آن را اجرای ضد آتش بنامیم.

پرکاربردترین آن‌ها:

ضد حریق چوب

ضد حریق اسکلت

ضد حریق پاششی

ضد حریق نانو

ضد حریق درب

درب ضد حریق اتاق سرور

دیوار پوش ضد حریق اتاق سرور

قیمت اجرای پوشش ضد حریق

می توان گفت قیمت اجرای پوشش ضد حریق تابع سه پارامتر کلیدی است:

 • جدول ضخامت شرکت پوشش ضد حریق انتخاب شده
 • تعداد ساعات دوام مورد نیاز با توجه به کاربری، طبقات و متراژ ساختمان
 • مشخصات هندسی پروفیل های مورد استفاده در سازه

قیمت تمام شده پوشش ضد حریق در ابتدای امر مشخص نیست و تعیین قیمت مستلزم در اختیار داشتن نقشه های سازه است. دامنه تغییرات قیمت روز پوشش ضد حریق بسیار گسترده است .

اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی

اجرای پوشش‌ ضد حریق اسکلت فلزی می‌توانند حتی به شکل رنگ و در یک لایه نازک چند میکرونی استفاده شوند.

 پوشش‌ ضخیم‌ تر عمدتاً به عنوان پوشش های ضد حریق برای اعضای فولادی و سایر سازه‌ها استفاده می‌شوند.

 این کار به طور متداول با ضخامت‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر به دست می‌آید.

پوشش ضد حریق سازه‌ های فلزی می‌تواند به دو صورت تماسی و یا غشایی صورت گیرد.

در روش تماسی پوشش ضد حریق سازه های فلزی به صورت مستقیم بر روی سطح موردنظر پاشیده می‌شود.

برای مطالعه بیشتر:

ورق کامپوزیت ضد حریق

سیستم اعلام حریق

درب ضد سرقت

اجرای بردها و پنل های ضد حریق

طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق

نصب سیستم اعلام حریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ نظر

 1. سلام تمام شرکتهای که معرفی کردید تهران هستن برای استانهای دیگر اجرای پوشش ضد حریق انجام نمیدهند

 2. سلام اجرای پوشش ضد حریق چوب چه مدلیه!
  چوب خودش باعث حریق بیشتر میشه چطوری برای پوشش ضدحریق استفاده میشه؟!

 3. سلام اجرای پوشش ضدحریق رو چطوری روی اسکلت فلزی اجرا می کنند؟

 4. چند وقته که اجرای پوشش ضد حریق در ایران رواج پیدا کرده؟ ایا مردم ازش استقبال کردن

 5. سلام ، میشه در مورد کاربرد و چگونگی انجام و اجرای پوشش ضد حریق پایه معدنی ، رنگ های متورم شونده ضد حریق ، بوردهای مقاوم در برابر آتش ، دودبند و تفاوت هاشون یه مختصر توضیحی بدید؟!

 6. سلام اجرای پوشش ضد حریق مربوط به چه مرحله ای از ساختمون سازیه؟؟

 7. اجرای پوشش ضدحریق رو در چه مرحله ای از ساختمون سازی باید انجام بدیم؟

Call Now Buttonاستعلام قیمت