گروه گچ و فرآورده‌های آن

زیرگروه های گچ و فرآورده‌های آن

کالا

کالاهای گچ و فرآورده‌های آن

گچ پاششی

شرکت آداک برج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پاششی

گچ پلیمری پاششی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر گچی

شرکت آداک برج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر گچی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ دکوراتیو و ابزارزنی

شرکت درنیکا دکور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ دکوراتیو و ابزارزنی

شرکت دکارت 1

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ مرمر

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ رنگی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ کناف

شرکت فراخ کوشک سازه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ سفیدکاری

مصالح ساختمانی زندی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پلاستر گچی

فروشگاه صاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پلیمری

مجتبی بیگی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ گیپتون (بتو گیپس)

مجتبی بیگی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ ضد آب

مجتبی بیگی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پلاستوفوم (فوم جیپس)

مصالح ساختمانی امید

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ ضد آب

شرکت عظیم سازه برنا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ سفیدکاری

شرکت عظیم سازه برنا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ خاک

شرکت عظیم سازه برنا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ خاک

گچ بلور ساوه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ سفیدکاری

گچ بلور ساوه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد