گروه اجرای سیستم صوتی و تصویری /شبکه

اجرای سیستم صوتی و تصویری / شبکه در انواع ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی بسیار کاربردی و حائز اهمیت است. تحقق سیستم های کنترلی و نظارتی هماهنگ و همچنین فضاهایی با حریم خصوصی بالا نیازمند اجرای سیستم های شبکه ای متمرکز می باشد. کنترل و پخش تصاویر و صوت در بخش های مختلف ساختمان بسیار از نظارت پراکنده موثرتر و کم هزینه تر می باشد. این کار به واسطه وجود زیرساخت های شبکه ای مناسب و جاگیری مناسب تجهیزات صوتی و تصویری ممکن خواهد شد. در این بخش خدمات مربوط به اجرای سیستم های متمرکز در انواع ساختمان ها مانند نصب آنتن مرکزی ، نصب سیستم پیجینگ ، طراحی و اجرای اتاق سرور (به صورت اکتیو و دی اکتیو) و طراحی و اجرای اتاق کنفرانس ارائه شده است. همچنین امکان محاسبه و مقایسه هزینه اجرای سیستم صوتی و تصویری / شبکه بر اساس عوامل تعیین کننده ای از قبیل قیمت و کیفیت کالاهای موجود، ابعاد و تعداد واحدهای ساختمان و همچنین نیاز مشتری، به وسیله پیمانکاران مختلف، فراهم شده است.
:( مورد جدیدی وجود ندارد