گروه نصب سیستم کنترل تردد

کنترل تردد افراد و نظارت بر ورود و خروج خودروها به پارکینگ مکان های پر رفت و آمد مختلف اداری، تجاری و مسکونی از موارد حائز اهمیت است. نصب سیستم کنترل تردد مناسب می تواند راهکار مناسبی برای نظارت منسجم و مستقیم بر رفت و آمد در سطوح مختلف عمومی و خصوصی باشد. امروزه تجهیزات مختلف مانند پنل های کنترل تردد، سیستم های یکپارچه ، راهبند ، گیت کنترل تردد و گیت فروشگاهی ؛ امکان بهره مندی از سطح بالایی از امنیت و حفاظت را فراهم آورده است. چرا که این تجهیزات به واسطه داشتن قابلیت هماهنگی با سایر سیستم ها، نظارت همگانی را ممکن می کنند. در این بخش خدماتی از قبیل اجرای سیستم کنترل تردد پارکینگ ، نصب دستگاه کنترل تردد پرسنل ، نصب گیت کنترل تردد ، نصب گیت فروشگاهی و نصب راهبند ارائه شده است. علاوه بر آن امکان مقایسه و محاسبه هزینه نصب سیستم کنترل تردد توسط پیمانکاران مختلف بر اساس تجهیزات متنوع با کیفیت، برند و قیمت آن ها نیز فراهم شده است.

نصب سیستم کنترل تردد

:( مورد جدیدی وجود ندارد