گروه مصالح پودری و دانه‌ای

زیرگروه های مصالح پودری و دانه‌ای

کالا
کالا
کالا
کالا

کالاهای مصالح پودری و دانه‌ای

پوکه صنعتی لیکا - سبکدانه‌های لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02142937208

ملات پلاستر - ملات لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02142937208

ملات بنایی - ملات لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02142937208

:( مورد جدیدی وجود ندارد