گروه عایق‌، چسباننده، رنگ، رزین

زیرگروه های عایق‌، چسباننده، رنگ، رزین

کالا
کالا
کالا

کالاهای عایق‌، چسباننده، رنگ، رزین

ژئوممبرین PVC صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

ژئوممبرین LLDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

ژئوممبرین HDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

روغن اليف مخصوص بتونه الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188847444

رنگ آكريليك فاساد تكسچر الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188847444

پوش رنگ استخری الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188847444

پشم سنگ فلت با فویل آلومینیم RN135 نماچین

آجر نماچین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09120912924

:( مورد جدیدی وجود ندارد