گروه عایق‌، چسب، رنگ، رزین

زیرگروه های عایق‌، چسب، رنگ، رزین

کالا
کالا
کالا

کالاهای عایق‌، چسب، رنگ، رزین

ایزوگام طرح دار

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ورمیفایر

شرکت گیلان میکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لوله ای (ایزوپایپ)

گروه صنعتی آهن پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ پتویی (ایزوبلانکت)

گروه صنعتی آهن پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لحافی (فنوفلت)

گروه صنعتی آهن پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ تخته ای (فنوپانل)

گروه صنعتی آهن پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ پتویی (ایزوبلانکت)

طرح و بنای خشکه چین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ تخته ای (فنوپانل)

طرح و بنای خشکه چین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ تخته ای (فنوپانل)

ایران عایق

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لوله ای (ایزوپایپ)

ایران عایق

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لحافی (فنوفلت)

ایران عایق

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لوله ای (ایزوپایپ)

بارزگانی نیک آراد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لحافی (فنوفلت)

بارزگانی نیک آراد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ تخته ای (فنوپانل)

بارزگانی نیک آراد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ لوله ای (ایزوپایپ)

پایدار انرژی پارس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ تخته ای (فنوپانل)

آلوم سازه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پانل آکوستیک

خانه آکوستیک وعایق صوتی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

فوم پلی استایرن

فروشگاه سالار

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

فوم پلی استایرن

پلاستو ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

فوم پلی استایرن

شرکت تولیدی پارسیان ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد