گروه عایق‌، چسب، رنگ، رزین

زیرگروه های عایق‌، چسب، رنگ، رزین

کالا
کالا
کالا

کالاهای عایق‌، چسب، رنگ، رزین

ایزوگام پلیمری (BPP)

فروشگاه دلیجان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ایزوگام پلیمری (BPP)

فروشگاه ابزار ساختمانی مهستان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پشم سنگ فلت با فویل آلومینیم RN135 نماچین

آجر نماچین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ایزوگام پلیمری (BPP)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

روغن اليف مخصوص بتونه الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین HDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین PVC صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین LLDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رنگ آكريليك فاساد تكسچر الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پوش رنگ استخری الوان

رنگ و رزین الوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد