گروه عایق رطوبتی

زیرگروه های عایق رطوبتی

کالا
کالا
کالا

کالاهای عایق رطوبتی

ژئوممبرین PVC صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

ژئوممبرین LLDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

ژئوممبرین HDPE صنایع ورق ایران

صنایع ورق ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02188845470

:( مورد جدیدی وجود ندارد