گروه عایق رطوبتی و آب بند

کالاهای عایق رطوبتی و آب بند

ایزوگام طرح دار

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی پایه سیمانی

شرکت آریانا تجارت ویستا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی استخر

نانو ایزو کار

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات آبندی بتن

شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات آبندی بتن

گروه مهندسی بتن آزما

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ملات آبندی بتن

شرکت فنی مهندسی آکوارزین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ژئوممبرین

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق سفید بام

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی پودری

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی ماستیک

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی بی رنگ

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی نانو

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

عایق رطوبتی کف کولر

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

پرایمر قیری (امولسیون ایزوگام)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ایزوگام طرح دار

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ایزوگام طرح دار

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

قیر

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گونی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد