گروه سنگ

زیرگروه های سنگ

کالا

کالاهای سنگ

سنگ مرمر سفید امینی (مرمر سفید کرمان)

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تراورتن سیلور – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سنگ تراورتن

سنگ دهبید نبوی زاده

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن اکسپوز پیش ساخته طرح سنگ فازی – صدر استون

صدر استون

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سنگ آنتیک

صنایع سنگ محمد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سنگ طرح بتن اکسپوز بلوکی – صدر استون

صدر استون

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سنگ تراورتن

سنگ عقیق

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

نمای طرح چوب سبا سنگ

سبا سنگ پرشین

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

لایمستون – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تراورتن پرشن رد – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

مرمر صورتی – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

مرمر پرتقالی – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

مرمریت بلک فسیل – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

مرمریت آمارون – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گرانیت بلک آستریکس – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گرانیت بارکاتو – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گرانیت بلک فوژن – سنگ آکو

آراد کاون اوتاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد