گروه حمل نخاله، خرید ضایعات

نخاله ساختمانی به مواد و مصالح باقی مانده از ساخت و ساز، تخریب، حفاری و... گفته می شود. از آنجایی که نخاله ساختمانی علاوه بر ایجاد مزاحمت، منظره ای زشت و ناپسند ایجاد می نماید، حمل نخاله ساختمانی به محل دپو امری ضروری است. بدین منظور از حمل نخاله با نیسان ، کامیون، وانت و ... استفاده می شود. از طرفی دیگر برخی از این ضایعات ارزش ریالی داشته و به فروش می رسند. از میان نخاله های ساختمانی، خرید ضایعات آهن بسیار متداول می باشد. همچنین خرید ضایعات ساختمانی دیگر همچون آلومینیوم نیز ارزش بالایی هم از نظر بازیافت و هم از نظر سوددهی دارد. در این بخش به معرفی خدمات حمل نخاله ساختمانی و خرید ضایعات پرداخته شده است. افراد و شرکت های ارائه دهنده این خدمات به منظور مقایسه هزینه حمل نخاله و اطلاع از قیمت ضایعات ساختمانی معرفی گردیده اند. کاربران محترم می توانند نوع خدمت مورد نظر خود را به همراه هزینه اجرای آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.

زیرگروه های حمل نخاله، خرید ضایعات

:( مورد جدیدی وجود ندارد