تخریب ، گودبرداری و خاکبرداری شامل خدماتی همچون حفاری ، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ، تخریب و حمل نخاله و خرید ضایعات ساختمانی می باشد. تخریب ساختمان به دو صورت دستی و مکانیکی امکان پذیر است. برای تخریب سازه پیش تنیده به تخصص بیشتری نیاز است. گودبرداری و اجرای سازه نگهبان با توجه به شرایط پروژه به روش خرپایی ، انکراژ ، نیلینگ ، مهار متقابل ، سپرکوبی ، دیوار برلنی ، شمع ، دیوار دیافراگمی ، دیوار حائل ، شیب پایدار و روش ساخت از بالا به پایین قابل انجام است. در این بخش به معرفی روش های تخریب ، گودبرداری ، خاکبرداری و شرکت های ارائه دهنده این خدمات پرداخته شده است. امکان مقایسه هزینه ها با توجه به نیاز کاربران وجود دارد. کاربران محترم می توانند خدمت مدنظر خود را به همراه هزینه انجام آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.

main-image