گروه تجهیزات آشپزخانه

زیرگروه های تجهیزات آشپزخانه

کالا
کالا
کالا
کالا

کالاهای تجهیزات آشپزخانه

فر توکار اخوان مدل F3– بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

فر توکار اخوان مدل F22– بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

فر توکار مدل F21– بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

هود اخوان مدل H63 – بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

هود اخوان مدل H11– بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک کد 145 توکار – بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک کد 332 توکار – بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک کد 318 توکار – بازرگانی اخوان

توسعه بازرگانی اخوان جم

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک مدل 170- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

هود مورب مدل SA-404- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

اجاق گاز صفحه ای مدل G-5907- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

اجاق گاز صفحه ای مدل S-6901- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

اجاق گاز صفحه ای مدل G-5905- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

اجاق گاز صفحه ای مدل G-5904 S- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک مدل 735L توکار - استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سینک مدل 614-L توکار - استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

هود شومینه ای مدل SA-115- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

هود شومینه ای مدل SA-119- استیل البرز

استیل البرز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد