گروه آهن آلات و میلگرد

زیرگروه های آهن آلات و میلگرد

2 کالا

کالاهای آهن آلات و میلگرد

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بست چهارپیچ ایران بست سبک

چدن ریزان پیشرو (دارکوب)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

نبشی 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,500تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,260تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

رابیتس فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

شهر آهن

قیمت: 13,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

توری سرندی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد قزوین

شهر آهن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

توری مرغی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

توری فرنگی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

توری لوزی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان- دفتر فروش مرکزی

قیمت: 4,720تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,860تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

شهر آهن

قیمت: 13,650تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

تیرآهن 300-600 فولاد فراطرح

خدمات گستر فولاد فرا طرح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

سیم خاردار خطی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

توری حصاری فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد