گروه آزمایش‌های نظام مهندسی

یکی از اولین امور برای احداث یک ساختمان، انجام تست‌های نظام مهندسی از جمله حفاری و گرفتن تست خاک است. در طول پروژه نیز بنا به درخواست ناظر ، نیاز است که چندین مرتبه تست‌هایی از جمله تست بتن، تست جوش و تست میلگرد انجام گیرد تا تاییدیه‌های لازم را از سازمان نظام مهندسی وشهرداری کسب کنید. در این بخش شما می توانید بهترین آزمایشگاه‌های دارای مجوز را شناسایی کنید و قیمت ارائه خدمات هر کدام را با یکدیگر و با توجه به حجم و گستردگی پروژه خود مقایسه کنید.

زیرگروه های آزمایش‌های نظام مهندسی

12 کالا
17 کالا
5 کالا

آزمایش‌های نظام مهندسی

:( مورد جدیدی وجود ندارد