گروه تست میلگرد و قطعات فولادی

میلگرد و قطعات فولادی به سبب دارا بودن مقاومت کششی مناسب در بخش های مختلف ساختمان ، مورد استفاده قرار می گیرند. آزمایش های میلگرد و قطعات فولادی شامل آزمایش هایی هستند که بر اساس مشخصات مورد انتظار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده اند و در مواردی که استاندارد ملی ایران در مورد برخی از آزمایش های میلگرد و قطعات فولادی تدوین نگردیده است، از استاندارد های بین المللی استفاده می شود. در این بخش انواع آزمایش های قابل اجرا بر روی میلگرد و قطعات فولادی به همراه قیمت آن ها در قالب دو گروه مجزا تحت عنوان تست میلگرد (تست کشش میلگرد ، تست التراسونیک میلگرد جوش شده و ...) و تست قطعات فولادی (تست‌ ورق ، تست پیچ و مهره و ...) نشان داده شده است. در این بخش لیست آزمایشگاه های مورد تایید نظام مهندسی ارائه دهنده خدمات تست میلگرد و قطعات فولادی ، به همراه لیست هزینه انجام تست ، نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.

تست میلگرد و قطعات فولادی

:( مورد جدیدی وجود ندارد