گروه تست خاک

یکی از مدارک لازم جهت اخذ جواز ساخت ساختمان ، انجام تست خاک می باشد. اهمیت تست خاک در ساختمان سازی به این علت است که وزن ساختمان و اثرات نیروهای طبیعی به خاکی که ساختمان بر روی آن قرار دارد، منتقل می شود. از این رو جهت بررسی ویژگی های خاک نظیر مقاومت ، نفوذپذیری ، تیپ خاک و ... لازم است قبل از احداث سازه ، تست خاک در دستور کار قرار گیرد. در این بخش انواع آزمایش های قابل اجرا بر روی خاک و قیمت آن ها در قالب سه گروه مجزا تحت عنوان تست خاک مورد تایید (آزمایش خاک گرید 1 تا 3 ، تهیه گزارشات ژئوتکنیک و ...)، آزمایش های تخصصی خاک (آزمایش دانه بندی ، آزمایش تراکم خاک ، آزمایش صحرایی و ...) و حفاری گمانه تست خاک (حفاری دستی و ماشینی گمانه) نشان داده شده است. در این بخش لیست آزمایشگاه های خاک مورد تایید نظام مهندسی به همراه لیست هزینه انجام تست خاک نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.

تست خاک

:( مورد جدیدی وجود ندارد