گروه تست جوش

جهت دست یابی به یک جوش ایده آل و با خواص مکانیکی و مهندسی مورد انتظار، لازم است بازرسی ، کنترل و آزمایش جوش از شروع برقراری اولین قوس تا انتهای عملیات جوشکاری بر اساس آیین نامه هایی نظیر آیین نامه انجمن جوش امریکا ، آیین نامه سازمان نظام مهندسی ایران و ... در دستور کار قرار گیرد. در این بخش انواع آزمایش های قابل اجرا بر روی جوش و قیمت آن ها در قالب دو گروه مجزا تحت عنوان آزمایش جوش مورد تایید (تست جوش مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی) و تست غیر مخرب جوش (بازرسی چشمی جوش ، تست بازرسی مایعات نافذ جوش ، تست ذرات مغناطیسی جوش ، تست التراسونیک جوش ، تست رادیوگرافی جوش ، تست متالوگرافی جوش و ...) نشان داده شده است. در این بخش لیست آزمایشگاه ها و مراکز بازرسی جوش مورد تایید نظام مهندسی به همراه لیست هزینه انجام آزمایش و بازرسی جوش نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.

تست جوش

:( مورد جدیدی وجود ندارد