گروه آجر مقاوم در برابر حرارت

کالاهای آجر مقاوم در برابر حرارت

آجر کوره

شرکت دورین کویر

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر کوره

آجرچی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر شومینه

جمال مصالح

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر شومینه

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر کوره

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد